د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت اروند د 3 ، 4 او 5 بستونو اعلان

content_manager
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۱۴:۵۴

د خپریدو نېټه

د پای نېټه

د نورو معلوماتو لپاره لاندې لینکونو باندې کلیک وکړئ:

Documents

مفتش تیم دوم
مدیریت عمومی کلینیک
مدیریت عمومی روابط با کارکنان
لیست کامل بست‌ها
فورم درخواستی
آمر هماهنگی برنامه ها و ریاست ها
انجنیر دیزاین آّبرسانی و کانالیزاسیون
انجنیر دیزاین تهویه و تسخین
کارشناس پلان وسنجش وجوه مالی ولایتی
کارشناس طرح وانکشاف پالیسی ها
مدیر نظارت ولایتی
کارشناس انسجام وهماهنګی برنامه ها
مدیرعمومی پلان و سنجش وجوه مالی مرکزی
مدیرعمومی بودجه برنامه صنایع روستاُئی
مدیرعمومی پلان و سنجش وجوه مالی ولایتی
مدیرعمومی تادیات
مدیرعمومی هماهنگی و انسجام برنامه ها
مدیریت عمومی احصائیه و معلومات
مدیریت عمومی تحلیل و هماهنگی پالیسی ها

اړونده بستونهShow all

Back to vacancies