اعلان بست‌های ۳، ۴ و ۵ خدمات ملکی وزارت احیا و انکشاف دهات

content_manager
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۱۴:۵۴

تاریخ نشر

تاریخ ختم

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان  مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۲۰ بست سوم، چهارم و پنجم خدمات ملکی خویش را به رقابت آزاد گذاشته است. کاندیدان واجد شرایط می‌توانند تا هشتم ماه میزان سال روان درخواست‌های شان را ارسال کنند. برای معلومات بیشتر روی لینک‌های زیر کلیک کنید: 

اسناد مربوطه

لیست کامل بست‌ها
فورم درخواستی
آمر هماهنگی برنامه ها و ریاست ها
مدیریت عمومی روابط با کارکنان
مفتش تیم دوم
انجنیر دیزاین آّبرسانی و کانالیزاسیون
انجنیر دیزاین تهویه و تسخین
کارشناس پلان وسنجش وجوه مالی ولایتی
کارشناس طرح وانکشاف پالیسی ها
مدیر نظارت ولایتی
کارشناس انسجام وهماهنګی برنامه ها
مدیرعمومی پلان و سنجش وجوه مالی مرکزی
مدیرعمومی بودجه برنامه صنایع روستاُئی
مدیرعمومی پلان و سنجش وجوه مالی ولایتی
مدیرعمومی تادیات
مدیرعمومی هماهنگی و انسجام برنامه ها
مدیریت عمومی کلینیک
مدیریت عمومی احصائیه و معلومات
مدیریت عمومی تحلیل و هماهنگی پالیسی ها

Related VacanciesShow all

Back to vacancies