منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۱۱:۹
Background image

اعلان بست‌های ۳ و۴ خدمات ملکی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۲۱ بست سوم و چهارم  خدمات ملکی خویش را به رقابت آزاد گذاشته است. برای معلومات بیشتر روی لینک‌های زیر کلیک کنید: 

لایحه وظایف

آمر اسناد و ارتباط

آمر انسجام و پاسخ به حوادث

آموزگار

عضو مسلکی اجناس و خدمات غیر مشورتی

عضو مسلکی . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۱۴:۵۴
Background image

اعلان بست‌های ۳، ۴ و ۵ خدمات ملکی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان  مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۲۰ بست سوم، . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۱۴:۵۴

اعلان بست‌های ۳، ۴ و ۵ خدمات ملکی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان  مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۲۰ بست سوم، . . .

OpenShow all

شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۱۱:۹
Background image

اعلان بست‌های ۳ و۴ خدمات ملکی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۲۱ بست سوم و . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ - ۱۱:۲۰
Background image
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۶ - ۱۱:۵
Background image

اعلان کاریابی بست‌های (مدیر عمومی کلینیک - 1بست) و درایور (3 بست)

برای معلومات بیشتر و دریافت فورم درخواستی به لینک های زیر مراجعه کنید: