منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۱۲:۲۱
Background image

اعلان ده بست خالی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۱۰ بست سوم خویش را به رقابت آزاد گذاشته است.

  • علاقه‌مندان واجد شرایط میتوانند بصورت آنلاین به این لینک (http://erecruitment.mrrd.gov.af) مراجعه نموده اسناد های خویش را با ضمایم آن (کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، مدارک تجربه کاری) . . .
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ - ۹:۱۸
Background image

اعلان پنج بست هفتم و هشتم وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۵ بست هفتم و هشتم . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۱۴:۵۴

اعلان بست‌های ۳، ۴ و ۵ خدمات ملکی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان  مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۲۰ بست سوم، . . .

OpenShow all

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۱۲:۲۱
Background image

اعلان ده بست خالی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۱۰ بست سوم خویش . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ - ۹:۱۸
Background image

اعلان پنج بست هفتم و هشتم وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۵ بست هفتم و هشتم . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۴:۳۷
Background image

اعلان بست‌های سوم، چهارم و ششم مسلکی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۲۵ بست سوم، . . .