اطلاعیهنمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۸:۵۵
Background image

 شارت لیست واجدین شرایط برای بست (مفتش تیم اول)

:برای معلومات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۸:۱۸
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد لات سوم: اعمار 4.03 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی بشمول ساختمانهای  آبرو آن در قریه خواجه  سیاران علیا که شامل پروژه اعمار ۱۱.۷ کیلومتر سرک مرکز ولایت پروان به شرکت ساختمانی سلطان بشیر

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد لات سوم: اعمار 4.03 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی بشمول . . .

Recentنمایش همه

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۳۰ - ۱۱:۲۰
Background image

اعطا قرارداد پروژه اعمار 30 متر پل آهنکانکریت گادری در قریه آب روغنی قادی، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به شرکت ساختمانی، افغان لکی

اعطا قرارداد پروژه اعمار 30 متر پل آهنکانکریت گادری در قریه آب روغنی قادی، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به شرکت ساختمانی، افغان لکی به قیمت مجموعی مبلغ 16,168,600(شانزده میلیون و یک صد . . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۴ - ۸:۴۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد را به شرکت های مشترک ساختمانی کاپیسا کوهنه ده و شرکت ساختمانی ،سرکسازی وتولید مواد ساختمانی راشد سلطانی

قرارداد پروژه اعمار 2.075 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن بشمول 34 متر پل آهن کانکریتی گادری از قریه باغ آمان الی قریه ماتان دره پته، ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا .با کود نمبر . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱ - ۸:۴۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار 12 کیلومتر سرک به شرکت ساختمانی وسرکسازی مالک هژدر

پروژه اعمار 12 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن بشمول دو پایه پل آهنکانکریتی گادری(17 متره و 19 متره) بطول مجموعی 36 متر در دره کشن آباد، ولسوالی بنو ولایت بغلان

بسته شده نمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۸:۵۵

 شارت لیست واجدین شرایط برای بست (مفتش تیم اول)

:برای معلومات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۸:۱۸

اطلاعیه اعطای قرارداد لات سوم: اعمار 4.03 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی بشمول ساختمانهای  آبرو آن در قریه خواجه  سیاران علیا که شامل پروژه اعمار ۱۱.۷ کیلومتر سرک مرکز ولایت پروان به شرکت ساختمانی سلطان بشیر

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد لات سوم: اعمار 4.03 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی بشمول . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۸:۱۵

اطلاعیه اعطای قرارداد قرارداد اعمار 4.49 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی بشمول ساختمانهای آبرو آن، از شاهراه عمومی کابل پروان الی توپ دره مرکز ولایت پروان به شرکت ساختمانی سلطان بشیر

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 4.49 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی بشمول ساختمانهای . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۸:۱۳

اطلاعیه اعطای قرارداد پروژه اعمار 1.84 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبر و آن بشمول 22 متره پل آهن کانکریتی گادری در قریه آلوچه خم ولسوالی سالنگ ولایت پروان به شرکت ساختمانی و سرک سازی فرشاد سیدخیلی

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 1.84 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبر و . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۳:۲۴

تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار 5.9 کیلو متر سرک کانکریتی با ساختمانهای آبرو آن ، در قریه های بالا ده ، میان ده و بالا ده ولسوالی خوشی ولایت لوگر به شرکت ساختمانی، سرک سازی و تولید مواد ساختمانی بشیر لودین

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 5.9 کیلو متر سرک کانکریتی با ساختمانهای آبرو . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۱:۴۷

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه، چاپ و انتقال 13 قلم مواد تبلیغاتی مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا وانکشاف دهات به پروژه مطبعه طباعتی پرویز

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه، چاپ و انتقال 13 قلم مواد تبلیغاتی . . .