اعلان ارزیابی قبلی اهلیت

mrrd-admin

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه ارزیابی قبلی اهلیت پروژه ارزیابی ظرفیت کمپنی ها جهت تهیه سیستم پمپ سولری پروژه های مربوط به برنامه های آبرسانی و آبیاری، انسجام ساحوی و میثاق شهروندی دارای کود نمبر:   MRRD-531/WATSIP,CCNP,R.PROGRAM/G/NCB/PROVINCES/1400 اشتراک نموده و یک نقل سند ارزیابی قبلی اهلیت را به شکل سافت کاپی بصورت رایگان از تاریخ 14 حوت 1399 الی تاریخ 8 حمل 1400 از ساعت 08:00 صبح الی 03:30 بعد از ظهر ذریعه فلش دسک Flash Disk بدست آورده، اسناد و درخواست های خویش را مطابق شرایط مندرج سند ارزیابی قبلی اهلیت و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز یک  شنبه تاریخ 8 حمل 1400 در مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تدارکات، منزل سوم، بلاک نمبر 7، وزارت احیا و انکشاف دها، واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل ارائه نمایند. اسناد و درخواست های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نبوده و مسترد میگردد.

آخرین میعاد تسلیمی اسناد و درخواست ارزیابی قبلی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز یک شنبه مورخ 8 حمل 1400 میباشد. 

نوت: جلسه قبل از ارایه اسناد ارزیابی قبلی اهلیت ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز سه شنبه به تاریخ 26 حوت 1399 دایر میگردد.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱ - ۹:۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -  26 حمل 1400

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تدارک قرطاسیه باب مورد . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۸:۵۸
Background image

اعلان ارزیابی قبلی اهلیت

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه ارزیابی قبلی اهلیت پروژه ارزیابی ظرفیت کمپنی ها جهت تهیه سیستم پمپ سولری پروژه های مربوط . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۸:۴۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -  28 دلو 1399

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک ادویه جات . . .

بازگشت به اطلاعیه ها