منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۴:۳۷
Background image

اعلان بست‌های سوم، چهارم و ششم مسلکی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۲۵ بست سوم، چهارم و ششم مسلکی خویش را به رقابت آزاد گذاشته است. کاندیدان واجد شرایط می‌توانند فورم درخواستی را از اینجا دریافت کرده، بعد از خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری که حجم آن بیشتر از ۵ ام بی نباشد، از تاریخ . . .

شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۱۱:۹
Background image

اعلان بست‌های ۳ و۴ خدمات ملکی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۲۱ بست سوم و . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۱۴:۵۴

اعلان بست‌های ۳، ۴ و ۵ خدمات ملکی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان  مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۲۰ بست سوم، . . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۴:۳۷
Background image

اعلان بست‌های سوم، چهارم و ششم مسلکی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۲۵ بست سوم، . . .

شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۱۱:۹
Background image

اعلان بست‌های ۳ و۴ خدمات ملکی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۲۱ بست سوم و . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ - ۱۱:۲۰
Background image