اعلامیه های بستهنمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۶ - ۱۴:۴۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

پروژه اعمار72 متر پل آهنکانکریت گادری در قریه دهن ورخان ولسوالی ناوه میش ولایت هلمند) با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/SOUTH/HLD/017/C2/002

شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۸:۴۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

پروژه اعمار 8.76 کیلو متر سرک کانکریتی بشمول ساختمان های آبرو آن در قریه مهمند ، ولسوالی دامان ولایت کندهار  با کود نمبر : RRD/MOF/NRAP/SOUTH/KDR/047/C2/001

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۲ - ۱۲:۳۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

پروژه اعمار پل موتر رو آهنکانکریتی به طول 39 متر در قریه کره تاز مرکز ولایت کاپیسا با کود MRRD-36/R.PROGRAM-11/MOF-36/KAP/W/NCB/99

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۵ - ۱۰:۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -15 -عقرب- 1399

 

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار60 متر پل پیاده . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۵ - ۱۰:۵
Background image

نامه فسخ مراحل تدارکاتی

پروژه تهیه و تدارک 6 قلم لوازم تکنالوژی مورد ضرورت زون های برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، وزارت احیاء و انکشاف دهات

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۴ - ۱۰:۲۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -  14 عقرب 1399

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک البسه . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۹:۱۳
Background image

نامه فسخ مراحل تدارکاتی

پروژه ساخت و نصب دروازه ها و پنجره های محافظتی برای تعمیرات ریاست اداری، انسجام و پاسخ به حوادث، نظارت و ارزیابی و دفتر روابط عامه دارای کود نمبر:MRRD-160/ADD/WB/W/NCB/KBL/99

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۰:۲۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور: 4 عقرب  1399

 

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 4.7 کیلو متر سرک . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۰:۲۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -  4 عقرب 1399

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک 60,000 . . .

Pagination