همه اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ - ۱۴:۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 45 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 1.24 کیلومتر سرک جغل فرش اتصالی آن در قریه جان خان، ولسوالی سید آباد، ولایت میدان وردک به شرکت ساختمانی و سرکسازی راهو

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 45 متر پل آهن کانکریت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ - ۱۳:۵۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 20 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 1.25 کیلو متر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن در قریه قاشی دراز، ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر به شرکت ساختمانی سرکسازی و تولید مواد ساختمانی سمیع سیر

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور 29 حوت  1398

دینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعما . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ - ۱۳:۵۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار پل آهنکانکریتی گادری بطول 54 متر قریه غازی آباد، ولایت کابل به شرکت های مشترک المنافع قلعه بست اڅکزی ساختمانی شرکت و شرکت ساختمانی غضنفری (JV)

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور - 29 -حوت- 1398

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ - ۱۳:۵۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 48 متر پلچک بکس مانند تانک تیل سابقه شهر میمنه در ولسوالی حصه اول شهر میمنه ولایت فاریاب به شرکت ساختمانی ساختمانی و مهندسی صباح درخشان

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور 29  حوت  1398

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اع . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۱۵:۱۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار پل 13 متره آهن کانکریتی معه 136 متر دیوار محافظوی سرک قریه دیو قل ارچه تو ولسوالی سنچارک ولایت سرپل به شرکت ساختمانی اقتدار شمال

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار پل 13 متره آهن کانکریتی معه 136 متر دیوار . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۱۴:۴۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 8.91 کیلومتر سرک کانکریت و جغل فرش با ساختمان های آبرو آن از مرکز ولسوالی الی قریه باغچه قطی، ولسوالی مارمل ولایت بلخ به شرکت ساختمانی شکرالله کریمی

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 8.91 کیلومتر سرک کانکریت و جغل فرش با ساختمان های . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۱:۱۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 68 متر پل آهنکانکریت گادری دارای دو خط حرکت در قرا قندهاری ها، قهغرات ها و صاحب زاده ها، ولسوالی بغلان مرکزی، ولایت بغلان به شرکت ساختمانی و سرکسازی مالک هژدر

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه  اعمار 68 متر پل آهنکانکریت گادری دارای دو خط حرکت . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۷ - ۱۴:۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و نصب یک پایه سرور (DELL POWER EDGE R740 WITH WINDOWS SERVER 2016 STANDARD ORGINAL AND LICENCED) مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستایی به شرکت خدمات نتورکینگ بلو بیت

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و نصب یک پایه سرور (DELL POWER EDGE R740 WITH . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۷ - ۱۴:۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار پل موتر رو آهنکانکریتی به طول 30 متر قریه مندته ولسوالی موسی خیل ولایت خوست به شرکت ساختمانی شاین کرستال

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار پل موتر رو آهنکانکریتی به طول 30 متر قریه . . .

Pagination