اطلاعیهنمایش همه

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۱:۲۴
Background image

لست عمومی کاندیدان بست کارمند خدمات انجنیری - ولایات

لست عمومی کاندیدان بست کارمند خدمات انجنیری - ولایات

چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۵ - ۸:۲۲
Background image

اعطای قرارداد تهیه و تدارک 24 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به شرکت لوژستیکی فردوس مهران

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک 24 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت برنامه . . .

Recentنمایش همه

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۱:۲۴
Background image

لست عمومی کاندیدان بست کارمند خدمات انجنیری - ولایات

لست عمومی کاندیدان بست کارمند خدمات انجنیری - ولایات

چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۸ - ۱۰:۴۰
Background image

لست عمومی کاندیدان مدیر خدمات انجنیری - ولایات

لست عمومی کاندیدان مدیر خدمات انجنیری - ولایات

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۵ - ۱۲:۱۸
Background image

نتیجه شارت لست آمریت برنامه بست ۳-ولایات

نتیجه شارت لست آمریت برنامه بست ۳-ولایات

بسته شده نمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۵ - ۸:۲۲

اعطای قرارداد تهیه و تدارک 24 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به شرکت لوژستیکی فردوس مهران

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک 24 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت برنامه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۴ - ۱۴:۵۴

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد به شرکت خدمات لوژستیکی زنان توانمند افغان

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه و تدارک هشت قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۹:۳۱

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد به شرکت مسعود نور لمتید

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک 83600 لیتر تیل دیزل نوع LO-62 و 47400 . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۹:۲۷

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد به شرکت ذبیح الله افغان اروپا لمیتد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد براي تهیه، خریداری و انتقال 6200 بسته حفاظت از . . .