اطلاعیهنمایش همه

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۱۴:۴۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 8.91 کیلومتر سرک کانکریت و جغل فرش با ساختمان های آبرو آن از مرکز ولسوالی الی قریه باغچه قطی، ولسوالی مارمل ولایت بلخ به شرکت ساختمانی شکرالله کریمی

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 8.91 کیلومتر سرک کانکریت و جغل فرش با ساختمان های آبرو آن از مرکز ولسوالی الی قریه باغچه قطی، ولسوالی مارمل ولایت بلخ با کود RRD/MOF/NRAP/NTH/BLH/192/C2/001 را به شرکت ساختمانی شکرالله کریمی دارنده جواز نمبر D-01-367 وزارت محترم تجارت و صنایع به قیمت مجموعی مبلغ 72 . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۱:۱۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 68 متر پل آهنکانکریت گادری دارای دو خط حرکت در قرا قندهاری ها، قهغرات ها و صاحب زاده ها، ولسوالی بغلان مرکزی، ولایت بغلان به شرکت ساختمانی و سرکسازی مالک هژدر

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه  اعمار 68 متر پل آهنکانکریت گادری دارای دو خط حرکت . . .

Recentنمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۴ - ۱۱:۴۳
Background image

تعدیل روز آفرگشایی پروژه اعمار  60 متر پل  کیبلی  جلوگیر بشمول 0.425 کیلومتر سرک  جغل فرش اتصالی آن در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها به منظور فراهم نمودن زمینه اشتراک وسیع و رقابت بیشتر داوطلبان  از 03 قوس 1398 به تاریخ 12 قوس 1398 ساعت10:00  قبل از ظهر تمدید گردیده است.

شنبه ۱۳۹۸/۹/۲ - ۱۴:۱۷
Background image

تعدیل روز آفرگشایی پروژه اعمار 34 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 585 متر سرک اتصالی آن در قریه روباتک ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها جهت اشتراک وسیع داوطلبان از تاریخ 1 قوس 1398 به تاریخ 6 قوس 1398 ساعت10:00  قبل از ظهر تمدید گردیده است.

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ - ۸:۵۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد باز سازی 1.4 کیلومتر سرک جغل فرش با ساختمانهای آبرو آن و اعمار 63 متر پل آهن کانکریتی در قریه ده امیری، ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به شرکت ساختمانی کاپیسا کوهنه ده

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد باز سازی 1.4 کیلومتر سرک جغل فرش با ساختمانهای آبرو آن و . . .

بسته شده نمایش همه

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۱۴:۴۴

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 8.91 کیلومتر سرک کانکریت و جغل فرش با ساختمان های آبرو آن از مرکز ولسوالی الی قریه باغچه قطی، ولسوالی مارمل ولایت بلخ به شرکت ساختمانی شکرالله کریمی

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 8.91 کیلومتر سرک کانکریت و جغل فرش با ساختمان های . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۱:۱۷

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 68 متر پل آهنکانکریت گادری دارای دو خط حرکت در قرا قندهاری ها، قهغرات ها و صاحب زاده ها، ولسوالی بغلان مرکزی، ولایت بغلان به شرکت ساختمانی و سرکسازی مالک هژدر

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه  اعمار 68 متر پل آهنکانکریت گادری دارای دو خط حرکت . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۷ - ۱۴:۸

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و نصب یک پایه سرور (DELL POWER EDGE R740 WITH WINDOWS SERVER 2016 STANDARD ORGINAL AND LICENCED) مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستایی به شرکت خدمات نتورکینگ بلو بیت

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و نصب یک پایه سرور (DELL POWER EDGE R740 WITH . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۷ - ۱۴:۶

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار پل موتر رو آهنکانکریتی به طول 30 متر قریه مندته ولسوالی موسی خیل ولایت خوست به شرکت ساختمانی شاین کرستال

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار پل موتر رو آهنکانکریتی به طول 30 متر قریه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۱۱:۳۲

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار 1.14 کیلومتر سرک کانکریت همراه ساختمانهای آن در قریه قابضان ولسوالی رخه ولایت پنجشیر به شرکت ساختمانی و سرکسازی نور کاروان

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 1.14 کیلومتر سرک کانکریت همراه ساختمانهای آن . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۹:۴۸

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 9.79 کیلو متر سرک اسفالت و ساختمانهای آبروآن از قریه قطرغی(قدرزی) الی مرکز ولسوالی حصارشاهی ولایت ننگرهار به شرکت ساختمانی و سرکسازی پامیر انترنشنل

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 9.79 کیلو متر سرک اسفالت و ساختمانهای آبروآن از قریه . . .