اطلاعیهنمایش همه

شنبه ۱۳۹۸/۶/۳۰ - ۸:۲۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه تهیه، چاپ و انتقال ( 96,000 ) جلد کتابچه پس انداز انفرادی، ( 9,600 ) جلد کتاب ثبت پس انداز و (620 ) جلد کتاب ثبت معاملات پولی اتحادیه ... به مطبعه صدف

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه، چاپ و انتقال ( 96,000 ) جلد کتابچه پس انداز انفرادی، ( 9,600 ) جلد کتاب ثبت پس انداز و (620 ) جلد کتاب ثبت معاملات پولی اتحادیه به لسان های دری و پشتو برای گروپ های پس انداز مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات با کود نمبر: . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ - ۹:۳
Background image

اعطا قرارداد اعمار تعمیر اداری در محوطه ریاست احیأ و انکشاف دهات، ولایت‌های قندهار، هرات و خوست به شرکت‌های ساختمانی ریل تراست و خوست

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد های:  لات اول: اعمار تعمیر اداری در محوطه ریاست احیأ و . . .

Recentنمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ - ۸:۵۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد باز سازی 1.4 کیلومتر سرک جغل فرش با ساختمانهای آبرو آن و اعمار 63 متر پل آهن کانکریتی در قریه ده امیری، ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به شرکت ساختمانی کاپیسا کوهنه ده

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد باز سازی 1.4 کیلومتر سرک جغل فرش با ساختمانهای آبرو آن و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۲ - ۱۴:۴۶
Background image

نتایج شارت لست مفتش تیم دوم

نتایج شارت لست مفتش تیم دوم

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۳۰ - ۱۱:۲۰
Background image

اعطا قرارداد پروژه اعمار 30 متر پل آهنکانکریت گادری در قریه آب روغنی قادی، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به شرکت ساختمانی، افغان لکی

اعطا قرارداد پروژه اعمار 30 متر پل آهنکانکریت گادری در قریه آب روغنی قادی، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به شرکت ساختمانی، افغان لکی به قیمت مجموعی مبلغ 16,168,600(شانزده میلیون و یک صد . . .

بسته شده نمایش همه

شنبه ۱۳۹۸/۶/۳۰ - ۸:۲۵

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه تهیه، چاپ و انتقال ( 96,000 ) جلد کتابچه پس انداز انفرادی، ( 9,600 ) جلد کتاب ثبت پس انداز و (620 ) جلد کتاب ثبت معاملات پولی اتحادیه ... به مطبعه صدف

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه، چاپ و انتقال ( 96,000 ) جلد کتابچه پس . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ - ۹:۳

اعطا قرارداد اعمار تعمیر اداری در محوطه ریاست احیأ و انکشاف دهات، ولایت‌های قندهار، هرات و خوست به شرکت‌های ساختمانی ریل تراست و خوست

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد های:  لات اول: اعمار تعمیر اداری در محوطه ریاست احیأ و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ - ۹:۰

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار 1.303 کیلو متر سرک کانکریتی بدون سیخ قریه پلچرخی ولسوالی ده سبز ولایت کابل به شرکت ساختمانی،سرکسازی و تولید مواد ساختمانی یوسف حیدرخیل

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 1.303 کیلو متر سرک کانکریتی بدون سیخ قریه . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۱۴:۴

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار22 متر پل آهن کانکریت گادری همراه با 0.300 کیلومتر سرک جغل فرش  اتصالی آن در قریه پیدگه، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به شرکت ساختمانی آزمون

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار22 متر پل آهن کانکریت گادری همراه با 0.300 کیلومتر . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۹:۵۸

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 5.99 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمان های آبرو آن بشمول 20 متر پل آهنکانکریت گادری از قریه دیگان ولسوالی اسماعیل خیل از طریق توره اوری در شمال میدان هوایی به قریه لاغوری پیران ولسوالی تنی ولایت خوست به شرکت ساختمانی غضنفری

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 5.99 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمان های آبرو آن . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۱ - ۸:۳۴

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه تهیه و خریداری ( 2 Pieces / Leica Viva GS-14/ GPS ) مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات به شرکت محترم رون سهار انترنشنل لوژستیک سپلای سرویس

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا پروژه تهیه و خریداری ( 2 Pieces / Leica Viva GS-14/ GPS ) . . .