اطلاعیهنمایش همه

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۱:۵۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و تدارک البسه زمستانی کارگران، کارکنان خدماتی، دریوران، تخنیک کاران، محافظین و کارمندان امنیتی وزارت احیاء و انکشاف دهات به شرکت تجارتی طوفان منگل

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد براي تهیه و تدارک البسه زمستانی کارگران، کارکنان خدماتی، دریوران، تخنیک کاران، محافظین و کارمندان امنیتی وزارت احیاء و انکشاف دهات با کود نمبر: MRRD-481/OB/MOF-328/NCB/KBL/98 را به شرکت تجارتی طوفان منگل دارنده جواز نمبر: 43802 وزارت محترم تجارت و صنایع 1,174,023 . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۶ - ۱۲:۴۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه تهیه و تدارک 60,000 کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت ریاست های مرکزی وزارت احیا و انکشاف دهات به شرکت عبیدالله انصار لمیتد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه و تدارک 60,000 کیلو گرام گاز مایع مورد . . .

Recentنمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ - ۸:۵۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد باز سازی 1.4 کیلومتر سرک جغل فرش با ساختمانهای آبرو آن و اعمار 63 متر پل آهن کانکریتی در قریه ده امیری، ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به شرکت ساختمانی کاپیسا کوهنه ده

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد باز سازی 1.4 کیلومتر سرک جغل فرش با ساختمانهای آبرو آن و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۲ - ۱۴:۴۶
Background image

نتایج شارت لست مفتش تیم دوم

نتایج شارت لست مفتش تیم دوم

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۳۰ - ۱۱:۲۰
Background image

اعطا قرارداد پروژه اعمار 30 متر پل آهنکانکریت گادری در قریه آب روغنی قادی، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به شرکت ساختمانی، افغان لکی

اعطا قرارداد پروژه اعمار 30 متر پل آهنکانکریت گادری در قریه آب روغنی قادی، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به شرکت ساختمانی، افغان لکی به قیمت مجموعی مبلغ 16,168,600(شانزده میلیون و یک صد . . .

بسته شده نمایش همه

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۱:۵۶

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و تدارک البسه زمستانی کارگران، کارکنان خدماتی، دریوران، تخنیک کاران، محافظین و کارمندان امنیتی وزارت احیاء و انکشاف دهات به شرکت تجارتی طوفان منگل

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد براي تهیه و تدارک البسه زمستانی کارگران، کارکنان . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۶ - ۱۲:۴۷

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه تهیه و تدارک 60,000 کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت ریاست های مرکزی وزارت احیا و انکشاف دهات به شرکت عبیدالله انصار لمیتد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه و تدارک 60,000 کیلو گرام گاز مایع مورد . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۶ - ۱۳:۲۶

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 84 متر پل آهن کانکریتی گادری در قریه خوب خیل ولسوالی دومنده ولایت خوست به شرکت ساختمانی کانسولیتید بلدرز

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 84 متر پل آهن کانکریتی گادری در قریه خوب خیل ولسوالی . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۰:۲۸

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد جغل اندازی سرک بطول 4015 متر با ساختمانهای آبروآن در قریه تاجیکان ولسوالی پل حصار ولایت بغلان به شرکت ساختمانی آرمان شرق

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد جغل اندازی سرک بطول 4015 متر با ساختمانهای آبروآن در قریه . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۰:۲۷

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد شبکه آبرسانی شهرک اصحاب بابا ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر به شرکت ساختمانی صفت

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد شبکه آبرسانی شهرک اصحاب بابا ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۸:۳۳

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه تهیه، خریداری و انتقال ( 9,600 ) عدد بکس فلزی برای گروپ های پس انداز مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات به شرکت خدمات لوژستیکی اپیکس

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه، خریداری و انتقال ( 9,600 ) عدد بکس . . .