داوطلبیAll tenders

شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۱۳:۳۱
Background image

تهیه و تدارک 119,342 لیتر تیل دیزل مورد نیاز دفتر مرکزی و دفاتر زون برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، وزارت احیا و انکشاف دهات شامل چهار لات (لات اول – دفتر مرکزی، پروان و بامیان، لات دوم – دفاتر بلخ و کندز، لات سوم – دفاتر هرات و کندهار، لات چهارم – دفات ...

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل (500) افغانی از تاریخ 25 عقرب 1398 الی تاریخ 18 قوس 1398 بدست آورده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز دو شنبه تاریخ 18 قوس 1398 در مدیریت عمومی تدارکات . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۱۱:۳۳
Background image

اعمار9.63 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از ولسوالی ده سبز الی بابه قشقار ولی ، ولسوالی ده سبز ولایت کابل

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت احیا وانکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ا اعمار9.63 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از ولسوالی . . .

RecentShow all

شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۱۳:۳۱
Background image

تهیه و تدارک 119,342 لیتر تیل دیزل مورد نیاز دفتر مرکزی و دفاتر زون برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، وزارت احیا و انکشاف دهات شامل چهار لات (لات اول – دفتر مرکزی، پروان و بامیان، لات دوم – دفاتر بلخ و کندز، لات سوم – دفاتر هرات و کندهار، لات چهارم – دفات ...

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل (500) افغانی از تاریخ . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۱۱:۳۳
Background image

اعمار9.63 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از ولسوالی ده سبز الی بابه قشقار ولی ، ولسوالی ده سبز ولایت کابل

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت احیا وانکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ا اعمار9.63 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از ولسوالی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۰:۱
Background image

اعمار 105 متر پل آهن کانکریت گادری نوک دری درقریه خواجه هجران، ولسوالی جلگه ولایت بغلان

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار 105 متر پل آهن کانکریت گادری نوک دری درقریه خواجه هجران، ولسوالی جلگه . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۶ - ۱۳:۲۸

اعمار 14 متر پلچک آهن کانکریتی بکس مانند (سه حجره یی4x4) متر در قریه سبد فروشان، ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 14 متر پلچک آهن کانکریتی بکس مانند (سه حجره یی4x4) متر در قریه سبد فروشان، . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۰ - ۱۰:۵۹

کرایه گیری یک دربند حویلی برای دفتر کاری زون ساحوی کابل برنامه ملی راه سازی روستایی

وزارت احیا و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه کرایه گیری یک دربند حویلی برای دفتر کاری زون ساحوی کابل برنامه ملی راه سازی روستایی، دارای کود . . .