همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۶ - ۱۰:۸
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک 136,000 لیتر تیل دیزل نوع L 02-62 و 13,000 لیتر تیل پطرول A-92 مورد ضرورت دفتر مرکزی و زون های کندز، بامیان و بدخشان برنامه ملی راه سازی روستایی، وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه را به شکل سافت کاپی بصورت رایگان از تاریخ . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۶ - ۱۰:۵
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک 60,000 کیلو گرام گاز مایع برای تسخین دفاتر مرکزی وزارت احیا و انکشاف دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه را به شکل سافت کاپی بصورت رایگان از تاریخ . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۲ - ۸:۵۳
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 0.877 کیلومتر سرک اسفالت و ساختمانهای آبرو آن بشمول 18.5 متر پلچک باکس مانند از سرک عمومی کابل پروان الی سه راهی هوفیان در شهر چهاریکار ولایت پروان

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 0.877 کیلومتر سرک اسفالت و ساختمانهای آبرو آن بشمول 18.5 متر پلچک باکس مانند . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۲ - ۸:۵۱
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 60 متر پل پیاده رو  آهن کانکریت گادری گرورتی در قریه گرورتی، ولسوالی سالنگ ولایت پروان

 ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 60 متر پل پیاده رو  آهن کانکریت گادری گرورتی در قریه گرورتی، ولسوالی سالنگ . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۶ - ۹:۴۹
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه اعمار پل موتر رو آهن کانکریتی به طول  39 متر در قریه کره تاز مرکز ولایت کاپیسا 

 ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار پل موتر رو آهن کانکریتی به طول  39 متر در قریه کره تاز مرکز ولایت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۲ - ۱۶:۲
Background image

تعدیل پروؤه تهیه و تدارک 74 قلم قرطاسیه باب دفاتر مرکزی وزارت احیا و انکشاف دهات

جدول قیمت ( فورمه اجناس/ 05) تعدیل گردیده اند، داوطلبان مکلف است در جدول قیمت تعدیل شده نرخ های خویش را ارایه نمایند.

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۱ - ۹:۳۷
Background image

دعوت به داوطلبی: ساخت و نصب دروازه ها و پنجره های محافظتی برای تعمیرات ریاست اداری، انسجام و پاسخ به حوادث، نظارت و ارزیابی و دفتر روابط عامه

 ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ساخت و نصب دروازه ها و پنجره های محافظتی برای تعمیرات ریاست اداری، انسجام و پاسخ . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۱ - ۹:۳۴
Background image

تعدیل روز آفرگشایی پروژه تهیه و چاپ 2500 جلد راپور سالانه برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، وزارت احیاء و انکشاف دهات به سه زبان ( پشتو، دری و انگلیسی )

مطابق طرزالعمل بانک جهانی این ریاست باید اعلان را برای 30 روز تقویمی به نشر می سپرد، اما اشتباهاً برای مدت 22 روز تقویمی به اعلان سپرده شده بناءً ایجاب می نماید الی تاریخ 20 سنبله 1399 . . .

Pagination