همه داوطلبی ها

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۰:۱۶
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 72 مترپل آهنکانکریت گادری خرم آب بشمول 250 متر سرک اسفالت اتصالی آن در امتداد سرک عمومی فرخار ورسج، فرخار ولایت تخار

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 72 مترپل آهنکانکریت گادری خرم آب بشمول 250 متر سرک اسفالت اتصالی آن در امتداد . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۹:۵۹
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات معه خدمات ضمنی وسایط نقلیه ریاست آبرسانی و حفظ الصحه روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه را به شکل سافت کاپی بصورت رایگان از تاریخ . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۹:۵۶
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 60 متر پل کیبلی جلوگیر بشمول 0.425 کیلو متر سرک جغل فرش اتصالی آن در ولسوالی بغلان مرکزی، ولایت بغلان

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 60 متر پل کیبلی جلوگیر بشمول 0.425 کیلو متر سرک جغل فرش اتصالی آن در ولسوالی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۹:۵۳
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 48 متر پلچک بکس مانند تانک تیل سابقه شهر میمنه در ولسوالی حصه اول شهر میمنه ولایت فاریاب

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 14 متر پلچک آهن کانکریتی بک مانند (سه حجره یی 4x4) متر در قریه سبد فروشان، . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ - ۸:۴۳
Background image

اعمار 2.02 کلیو متر سرک کانکریتی بشمول 30 متر (15 متر ، 15 متر ) پل آهن کانکریت گادری در قریه خورستان ، ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 2.02 کلیو متر سرک کانکریتی بشمول 30 متر (15 متر ، 15 متر ) پل آهن کانکریت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۸ - ۱۲:۱۷
Background image

اعمار 1.08 کیلومتر سرک اسفالت شهری با 30 مترعرض و 10 سانتی متر ضخامت اسفالت بشمول ساختمانهای آبرو آن به امتداد سرک عمومی شهرک نجات مینه، ناحیه هفدهم ولایت کابل

ریاست تـــدارکات وزارت احـــیاء و انکشاف دهــات از تمام داوطلـــبان واجد شرایط دعــوت می نــماید تا در پروسه داوطلبی پـــروژه اعمار 1.08 کیلومتر سرک اسفالت شهری با 30 مترعرض و 10 سانتی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۶ - ۹:۱۵
Background image

تهیه و تدارک 119,342 لیتر تیل دیزل مورد نیاز دفتر مرکزی و دفاتر زون برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، وزارت احیا و انکشاف دهات شامل چهار لات (ولایات پروان، بامیان، بلخ، کندز، هرات، کندهار، ننگرهار، خوست و پکتیا)

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل (500) افغانی از تاریخ . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۴ - ۱۳:۴۶
Background image

پروژه اعمار10.48 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی با ساختمان های آبرو آن  ازمرکز ولسوالی جرم الی قریه سوچ ولایت بدخشان

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت احیا وانکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار10.48 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی با ساختمان های . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۱۳:۱
Background image

پروژه اعمار10.45 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از دو راهی الی باغ بازار ، که در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت احیا وانکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار10.45 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از دو راهی . . .

Pagination