همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۷ - ۰:۴۹
Background image

تعدیل پروژه تهیه و تدارک 16,800 لیتر تیل دیزل نوع LO2-62 و 7,200 لیتر تیل پطرول نوع A-92 مورد ضرورت ریاست عمومی انستیتوت انکشاف دهات

 

 

ریفرینس

 

 

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

                                                 آدرس :  سرک نيله . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۷ - ۰:۴۷
Background image

تعدیل پروژه تهیه و تدارک 46176 لیتر تیل ذیزل مورد نیاز دفتر مرکزی برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

 

 

ریفرینس

 

 

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

                                                 آدرس :  سرک نيله . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۷ - ۰:۴۵
Background image

تعدیل پروژه تهیه و تدارک 190,000 لیتر تیل دیزل نوع LO2-62 و 50,000 لیتر تیل پطرول نوع A-92 مورد ضرورت ریاست اداری وزارت احیا و انکشاف دهات

 

 

ریفرینس

 

 

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

                                                 آدرس :  سرک نيله . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۷ - ۰:۴۴
Background image

تعدیل پروژه تهیه و خریداری پرزه جات، روغنیات، فلترباب و ترمیمات تایر و بطری مورد ضرورت ریاست اداری، وزارت احیا و انکشاف دهات

 

 

ریفرینس

 

 

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

                                                 آدرس :  سرک نيله . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۷ - ۰:۴۲
Background image

تعدیل پروژه  تهیه و خریداری 185 قلم مواد مورد ضرورت بخش های ( نلدوانی، حلبی سازی، برق، جنراتور، نجاری، معماری، رنگمالی، بسته کاری و محیط زیست ) ریاست اداری وزارت احیا وانکشاف دهات

 

 

ریفرینس

 

 

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

                                                 آدرس :  سرک نيله . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۷ - ۰:۳۹
Background image

تعدیل پروژه اعمار سرک کانکریتی همراه جویچه های آن به طول 1730 متر در قریه سنگ ماشه ولسوالی جاغوری ولایت غزنی

 نام پروژه:: اعمار سرک کانکریتی همراه جویچه های آن به طول 1730 متر در قریه سنگ ماشه ولسوالی جاغوری ولایت غزنی

     شماره داوطلبی: MRRD-113/R.PROGRAM/MOF/W/NCB/GZI/99

    تاریخ تعدیل: . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۷ - ۰:۳۷
Background image

تعدیل پروژه اعمار 57 متر پل آهنکانکریت گادری قول حیدر بشمول 1.5 کیومتر سرک جغل فرش اتصالی آن در قریه قول حیدر ولسوالی ورس ولایت بامیان

    نام پروژه:: پروژه اعمار 57 متر پل آهنکانکریت گادری قول حیدر بشمول 1.5 کیومتر سرک جغل فرش اتصالی آن در قریه قول حیدر ولسوالی ورس ولایت بامیان

     شماره داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/CHL . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۷ - ۰:۳۴
Background image

تعدیل پروژه اعمار 34 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 585 متر سرک اتصالی آن در قریه روباتگ ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان

    نام پروژه:: اعمار 34 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 585 متر سرک اتصالی آن در قریه روباتگ ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان

     شماره داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/BKN/BKN/219/C2/001

    . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۷ - ۰:۳۱
Background image

تعدیل پروژه اعمار 3.32 کیلومتر سرک کانکریتی با 1.92 کیلومتر دیوار استنادی بشمول ساختمانهای آبرو آن در قریه شالکچه، ولسوالی پریان ولایت پنجشیر

تعدیل شماره (1)

    نام پروژه:: اعمار 3.32 کیلومتر سرک کانکریتی با 1.92 کیلومتر دیوار استنادی بشمول ساختمانهای آبرو آن در قریه شالکچه، ولسوالی پریان ولایت پنجشیر

     شماره داوطلبی: R . . .

Pagination