همه داوطلبی ها

شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۱۳:۳۱
Background image

تهیه و تدارک 119,342 لیتر تیل دیزل مورد نیاز دفتر مرکزی و دفاتر زون برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، وزارت احیا و انکشاف دهات شامل چهار لات (لات اول – دفتر مرکزی، پروان و بامیان، لات دوم – دفاتر بلخ و کندز، لات سوم – دفاتر هرات و کندهار، لات چهارم – دفات ...

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل (500) افغانی از تاریخ . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۱۱:۳۳
Background image

اعمار9.63 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از ولسوالی ده سبز الی بابه قشقار ولی ، ولسوالی ده سبز ولایت کابل

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت احیا وانکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ا اعمار9.63 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از ولسوالی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۰:۱
Background image

اعمار 105 متر پل آهن کانکریت گادری نوک دری درقریه خواجه هجران، ولسوالی جلگه ولایت بغلان

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار 105 متر پل آهن کانکریت گادری نوک دری درقریه خواجه هجران، ولسوالی جلگه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۱ - ۱۱:۳۲
Background image

اعمار 1.14 کیلومتر سرک کانکریتی همرای ساختمان های آن  قریه قابضان ولسوالی رخه ولایت  پجشیر

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی عمار 1.14 کیلومتر سرک کانکریتی همرای ساختمان های آن  قریه قابضان ولسوالی رخه ولایت  . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۱ - ۹:۲۳
Background image

تعدیل روز آفرگشایی پروژه اعمار 2.02 کلیو متر سرک کانکریتی بشمول 30 متر (15 متر ، 15 متر ) پل آهن کانکریت گادری در قریه خورستان ، ولسوالی   نجراب ولایت کاپیسا 

 به منظور رقابت بیشتر داوطلبان ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها از تاریخ 25 عقرب 1398  به تاریخ 02 قوس 1398 ساعت10:00  قبل از ظهر تمدید گردید

شنبه ۱۳۹۸/۸/۱۱ - ۱۱:۳۸
Background image

اعمار 60 متر پل کیبلی جلوگیر بشمول 0.425 کیلو متر سرک جغل فرش اتصالی آن در ولسوالی بغلان مرکزی، ولایت بغلان

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 60 متر پل کیبلی جلوگیر بشمول 0.425 کیلو متر سرک جغل فرش اتصالی آن در ولسوالی . . .

شنبه ۱۳۹۸/۸/۱۱ - ۱۱:۳۶
Background image

اعمار 34 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 585 متر سرک اتصالی آن در قریه روباتک ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 34 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 585 متر سرک اتصالی آن در قریه روباتک . . .

شنبه ۱۳۹۸/۸/۱۱ - ۱۱:۳۳
Background image

تعدیل روز آفرگشایی پروژه اعمار پل آهن کانکریتی گادری بطول 54 متر قریه غازی، آباد ولسوالی مرکز، ولایت کابل

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها به منظور فراهم نمودن زمینه اشتراک وسیع و رقابت بیشتر داوطلبان  از 8 عقرب 1398 به تاریخ 18 عقرب 1398 ساعت10:00  قبل از ظهر تمدید گردیده است.

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۶ - ۱۳:۳۰
Background image

تعدیل پروژه پروژه اعمار 68 متر پل آهنکانکریت گادری دارای دو خط حرکت در قرا قندهاری ها، قهغرات ها و صاحب زاده ها، ولسوالی بغلان مرکزی، ولایت بغلان

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها به منظور فراهم نمودن زمینه اشتراک وسیع و رقابت بیشتر داوطلبان  از 6 عقرب 1398 به تاریخ 16 عقرب 1398 ساعت10:00  قبل از ظهر تمدید گردیده است.

Pagination