اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار شبکه آبرسانی قریه شهیدان ولسوالی مرکز ولایت بامیان به نماینده گی شرکت خوشنام خراسان

content_manager

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور - 16 اسد- 1398

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار شبکه آبرسانی قریه شهیدان ولسوالی مرکز ولایت بامیان .با کود نمبرMRRD-175/WATSIP-52/MOF-72/BMY/98 به نماینده گی شرکت خوشنام خراسان  دارای جواز نمبر (51617 ) وزارت محترم صنعت و تجارت به قیمت مجموعی مبلغ 45,875,663 ( چهل و پنج میلیون و هشت صد و هفتاد و پنج هزار و شش صد و شصت و سه )  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

 

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۷ - ۱۲:۸
Background image

فسخ مراحل تدارکاتی پروژه شبکه آبرسانی شهرک اصحاب بابا ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر

این نامه به تأسی از ماده بیست و پنجم قانون تدارکات و حکم پنجاه و چهارم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن به شما اطلاع داده میشود که مراحل تدارکاتی پروژه شبکه آبرسانی شهرک اصحاب بابا . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۵:۵۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار شبکه آبرسانی قریه شهیدان ولسوالی مرکز ولایت بامیان به نماینده گی شرکت خوشنام خراسان

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار شبکه آبرسانی قریه شهیدان ولسوالی مرکز ولایت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۹:۴۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و خریداری چهار سیت (Sets Leica Total Station 4) و دو پایه (2Pieces /Leica viva GS14/GPS)  مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات به شرکت خدمات انجنیری تروت لند

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و خریداری چهار سیت (Sets Leica Total Station . . .

بازگشت به اطلاعیه ها