اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد به شرکت ساختمانی و سرکسازی صالح ایجاز

sangin_admin
 Project Code Project Name Winner Contract Cost IN AFN
اعمار 6.5 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمانهای آبرو آن بشمول 10 متر پل آهنکانکریتی گادری دارای چهار خط حرکت در علی آباد کمپ سخی، ولسوالی نهر شاهی، ولایت بلخ NPA/MRRD/97/W-2259/NCB شرکت ساختمانی و سرکسازی صالح ایجاز 185,640,663.00 

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و  انکشاف دهات در نظر دارد، قرارداد ، (اعمار 6.5 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمانهای آبرو آن بشمول 10 متر پل آهنکانکریتی گادری دارای چهار خط حرکت در علی آباد کمپ سخی، ولسوالی نهر شاهی، ولایت بلخ ) داراي کود نمبر(NPA/MRRD/97/W-2259/NCB) را به شرکت ساختمانی و سرکسازی صالح ایجاز، واقع غرب چهار راهی استاد ذبیح اله شهید بلاک نمبر 256، مرکز بلخ ، مزارشریف، بلخ ، دارای جواز نمبر D-2806-7 به قیمت مجموعی مبلغ 185,640,663.00  (یکصدو هشتادو پنج میلیون و شش صد و چهل هزار و شش صدو شصت و سه افغانی) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۹:۱۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد به شرکت ساختمانی راه ګشایان

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 0.879 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمانی های آبرو آن . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۹:۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد به شرکت خدمات لوژستیکی کویک وی

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد براي تهیه و تدارک (34,584) لیتر تیل دیزل مورد . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۹:۴۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد را به شرکت خدمات لوژستیکی ممتاز نور

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و خریداری 32 پایه کمپیوتر لپتاپ مورد ضرورت . . .

بازگشت به اطلاعیه ها