اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد به شرکت ساختمانی و سرکسازی صالح ایجاز

sangin_admin
 Project Code Project Name Winner Contract Cost IN AFN
اعمار 6.5 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمانهای آبرو آن بشمول 10 متر پل آهنکانکریتی گادری دارای چهار خط حرکت در علی آباد کمپ سخی، ولسوالی نهر شاهی، ولایت بلخ NPA/MRRD/97/W-2259/NCB شرکت ساختمانی و سرکسازی صالح ایجاز 185,640,663.00 

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و  انکشاف دهات در نظر دارد، قرارداد ، (اعمار 6.5 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمانهای آبرو آن بشمول 10 متر پل آهنکانکریتی گادری دارای چهار خط حرکت در علی آباد کمپ سخی، ولسوالی نهر شاهی، ولایت بلخ ) داراي کود نمبر(NPA/MRRD/97/W-2259/NCB) را به شرکت ساختمانی و سرکسازی صالح ایجاز، واقع غرب چهار راهی استاد ذبیح اله شهید بلاک نمبر 256، مرکز بلخ ، مزارشریف، بلخ ، دارای جواز نمبر D-2806-7 به قیمت مجموعی مبلغ 185,640,663.00  (یکصدو هشتادو پنج میلیون و شش صد و چهل هزار و شش صدو شصت و سه افغانی) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۱:۱۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای پروژه ( اعمار دیوار استنادی بطول 484 متر، قریه جکنه، ولسوالی مقر، ولایت بادغیس به شرکت آریانا رایز

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه ( اعمار دیوار استنادی بطول 484 متر، قریه جکنه، . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱ - ۹:۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار 2.37 کیلومتر سرک به شرکت های مشترک ساختمانی سنگر نیازی و شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی اورال

پروژه اعمار 2.37 کیلومتر سرک با ساختمان های آبرو آن از سرک عمومی کابل ننگر هار ال کامپلکس معیوبین، ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱ - ۸:۴۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار 12 کیلومتر سرک به شرکت ساختمانی وسرکسازی مالک هژدر

پروژه اعمار 12 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن بشمول دو پایه پل آهنکانکریتی گادری(17 متره و 19 متره) بطول مجموعی 36 متر در دره کشن آباد، ولسوالی بنو ولایت بغلان

بازگشت به اطلاعیه ها