اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 20 متر پل آهنکانکریت گادری بشمول 250 متر سرک جغل فرش اتصالی آن در قریه عبدالله خیل خواجه، ولسوالی حصه دوم ولایت پنجشیر به شرکت  ساختمانی و سرکسازی غلام نبی یعقوبی

Ehsan_admin

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور : 30 سنبله  1399

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 20 متر پل آهنکانکریت گادری بشمول 250 متر سرک جغل فرش اتصالی آن در قریه عبدالله خیل خواجه، ولسوالی حصه دوم ولایت پنجشیر داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/KBL/PJR/172/C2/001 را به شرکت  ساختمانی و سرکسازی غلام نبی یعقوبی دارنده جواز نمبر D-5070  وزارت محترم صنعت و تجارت، به قیمت مجموعی مبلغ 14,854,590 ( چهارده میلیون و هشت صد و پنجاه و چهار هزار و پنجصد و نود ) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۹:۱۳
Background image

نامه فسخ مراحل تدارکاتی

پروژه ساخت و نصب دروازه ها و پنجره های محافظتی برای تعمیرات ریاست اداری، انسجام و پاسخ به حوادث، نظارت و ارزیابی و دفتر روابط عامه دارای کود نمبر:MRRD-160/ADD/WB/W/NCB/KBL/99

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۰:۲۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور: 4 عقرب  1399

 

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 4.7 کیلو متر سرک . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۰:۲۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -  4 عقرب 1399

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک 60,000 . . .

بازگشت به اطلاعیه ها