تعدیل روز آفرگشایی

mrrd-admin

د خپریدو نېټه

د پای نېټه

 

 

ریفرینس

 

 

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

                                                 آدرس :  سرک نيله باغ ، دارالامان ، کابل ،افغانستان

شماره تماس: 0202520213

 

1

ارسال به:

 

 

  • تمام داوطلبان

 

2

سوابق عنوان

 

 

 1 :  تعدیل  شماره 1 به شرطنامه صادره مورخ (27 سرطان 1400)

تاریخ تعدیل: 13 اسد 1400

اسم پروژه:   تهیه و تدارک 225,000 لیتر تیل دیزل L02-62  و 60,000 لیتر تیل پطرول A-92  مورد ضرورت ریاست اداری و ریاست آبرسانی و حفظ الصحه روستائی وزارت احیأ و انکشاف دهات

با کود نمبر :    MRRD/1400/G-1182

 

 

3

دریافت آفرها

دریافت آفرها ( میعاد تمدید شده )

ماده 24.1 دستور العمل برای داوطلبان

 

پاکت شرطنامه حاوی هشدار اینکه قبل از تاریخ  17 اسد 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر باز نشود

پاکت شرطنامه حاوی هشدار اینکه قبل از تاریخ  25 اسد 1400  ساعت 10:00 قبل از ظهر باز نشود

ماده 27.1 دستور العمل برای داوطلبان

 

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها :  17 اسد 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر میباشد.

جهت رقابت وسیع  و تهیه آفرها توسط داوطلبان،  ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها : 25 اسد 1400 روز دوشنبه ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر میباشد.

بند 1 ماده 15 شرایط عمومی قرارداد

 

پرداخت ها به اجناس و خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر اکمال کننده صورت میگیرد. هرنوع تعدیل قیمت مجاز در شرایط عمومی قرارداد از این امر مستثنی است.

قیمت قابل تادیه برای اجناس اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعدیل {با در نظرداشت طرزالعمل تدارکات، سند بودجه و شرایط بازار قیمت ها قابل تعدیل می باشد}

 

4

سایر شرایط شرطنامه به حال خود باقی است

 

5

امضاء کننده

 

 

  • نام: عبدالناصر عمری
  • وظیفه: رییس اداری و ارسی کننده ریاست تدارکات

 

  • امضاء

 

  • تاریخ امضاء: