تعدیل شماره ۱: ارزیابی قبلی اهلیت ظرفیت کمپنی ها جهت تهیه سیستم پمپ سولری پروژه های مربوط به برنامه های آبرسانی و آبیاری، انسجام ساحوی و میثاق شهروندی

mrrd-admin

د خپریدو نېټه

د پای نېټه

 

 

ریفرینس

 

 

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

                                                 آدرس :  سرک نيله باغ ، دارالامان ، کابل ،افغانستان

شماره تماس: 0202520213

 

1

ارسال به:

 

 

  • تمام داوطلبان

 

2

سوابق عنوان

 

 

 1 :  تعدیل  شماره 1 به  ارزیابی قبلی اهلیت  صادره مورخ (14 حوت 1399)

تاریخ تعدیل: 4 حوت 1400

اسم پروژه:   ارزیابی قبلی اهلیت ظرفیت کمپنی ها جهت تهیه سیستم پمپ سولری پروژه های مربوط به برنامه های آبرسانی و آبیاری، انسجام ساحوی و میثاق شهروندی

با کود نمبر :    MRRD-531/WATSIP,CCNP,R.PROGRAM/G/NCB/PROVINCES/1400

 

3

دریافت اسناد ها

دریافت اسناد ها ( میعاد تمدید شده )

ماده 17.1 دستور العمل برای درخواست دهنده گان

 

پاکت شرطنامه حاوی هشدار اینکه قبل از تاریخ  08 حمل 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر باز نشود

پاکت شرطنامه حاوی هشدار اینکه قبل از تاریخ  17 حمل 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر باز نشود

ماده 17.1 دستور العمل برای درخواست دهنده گان

 

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها :  08 حمل 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر میباشد.

جهت نشر بیشتر در وبسایت AGEOPS تدارکات الکترونیکی اداره تدارکات ملی و  اشتراک گسترده داوطلبان در پروسه ارزیابی قبلی اهلیت داواطلبان،  تهیه و ارایه اسناد توسط داوطلبان الی تاریخ 17 حمل 1400 روز سه شنبه ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر میعاد دریافت اسناد تمدید گردیده است.

 

4

سایر شرایط شرطنامه به حال خود باقی است

 

5

امضاء کننده

 

 

  • نام: محمد فهیم احمدی
  • وظیفه: رییس تدارکات
  • امضاء
  • تاریخ امضاء: