همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۲ - ۹:۵۷
Background image

کرایه گیری دفتر زون ساحوی کابل برنامه ملی راه سازی روستایی، وزارت احیا و انکشاف دهات

دعوت به داوطلبی

تاریخ صدور: 12 جوزا 1399

کرایه گیری دفتر زون ساحوی کابل برنامه ملی راه سازی روستایی، وزارت احیا و انکشاف دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیأ و انکشاف دهات، از تمام . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰ - ۲۱:۳۹
Background image

تهیه و تدارک 69,200 لیتر تیل دیزل نوع LO2-62 و 43,400 لیتر تیل پطرول نوع A-92 مورد ضرورت ریاست آبرسانی و حفظ الصحه روستایی، برنامه انسجام ساحوی و برنامه انرژی پایدار وزارت احیا و انکشاف دهات 

اعلان دعوت به داوطلبی

تاریخ صدور: 31 ثور 1399

تهیه و تدارک 69,200 لیتر تیل دیزل نوع LO2-62 و 43,400 لیتر تیل پطرول نوع A-92 مورد ضرورت ریاست آبرسانی و حفظ الصحه روستایی، برنامه انسجام . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۷ - ۱:۳
Background image

تعدیل پروژه اعمار 3.32 کیلومتر سرک کانکریتی با 1.92 کیلومتر دیوار استنادی بشمول ساختمانهای آبرو در قریه شالکچه، ولسوالی پریان ولایت پنجشیر

تعدیل شماره (2)

    نام پروژه:: پروژه اعمار 3.32 کیلومتر سرک کانکریتی با 1.92 کیلومتر دیوار استنادی بشمول ساختمانهای آبرو در قریه شالکچه، ولسوالی پریان ولایت پنجشیر

     شماره داوطلبی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۷ - ۱:۱
Background image

تعدیل پروژه اعمار 57 متر پل آهنکانکریت گادری قول حیدر بشمول 1.5 کیومتر سرک جغل فرش اتصالی آن در قریه قول حیدر ولسوالی ورس ولایت بامیان

تعدیل شماره (2)

    نام پروژه:: پروژه اعمار 57 متر پل آهنکانکریت گادری قول حیدر بشمول 1.5 کیومتر سرک جغل فرش اتصالی آن در قریه قول حیدر ولسوالی ورس ولایت بامیان

     شماره داوطلبی: RR . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۷ - ۰:۵۹
Background image

تعدیل پروژه اعمار 34 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 585 متر سرک اتصالی آن در قریه روباتگ ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان

تعدیل شماره (2)

    نام پروژه:: اعمار 34 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 585 متر سرک اتصالی آن در قریه روباتگ ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان

     شماره داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/BKN/BKN . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۷ - ۰:۵۷
Background image

تعدیل پروژه اعمار سرک کانکریتی همراه جویچه های آن به طول 1730 متر در قریه سنگ ماشه ولسوالی جاغوری ولایت غزنی

تعدیل شماره (2)

    نام پروژه:: اعمار سرک کانکریتی همراه جویچه های آن به طول 1730 متر در قریه سنگ ماشه ولسوالی جاغوری ولایت غزنی

     شماره داوطلبی: MRRD-113/R.PROGRAM/MOF/W/NCB/GZI . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۷ - ۰:۵۵
Background image

تعدیل پروژه تهیه و تدارک 16,800 لیتر تیل دیزل نوع LO2-62 و 7,200 لیتر تیل پطرول نوع A-92 مورد ضرورت ریاست عمومی انستیتوت انکشاف دهات

به دلیل تعطیلی ادارات به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا،  جهت رقابت وسیع  و تهیه آفرها توسط داوطلبان،  ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها : 17 جوزا 1399 روز شنبه ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۷ - ۰:۵۳
Background image

تعدیل پروژه تهیه و تدارک 46176 لیتر تیل دیزل مورد نیاز دفتر مرکزی برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

به دلیل تعطیلی ادارات به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا،  جهت رقابت وسیع  و تهیه آفرها توسط داوطلبان،  ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها : 19 جوزا 1399 روز دو شنبه ساعت 10:00 بجه قبل از . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۷ - ۰:۵۱
Background image

تعدیل پروژه تهیه و تدارک 190,000 لیتر تیل دیزل نوع LO2-62 و 50,000 لیتر تیل پطرول نوع A-92 مورد ضرورت ریاست اداری وزارت احیا و انکشاف دهات

به دلیل تعطیلی ادارات به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا،  جهت رقابت وسیع  و تهیه آفرها توسط داوطلبان،  ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها : 26 جوزا 1399 روز دو شنبه ساعت 10:00 بجه قبل از . . .

Pagination