همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۹ - ۱۱:۴۹
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک 14 قلم UPS مورد ضرورت دفتر مرکزی و زون های برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه را به شکل سافت کاپی بصورت رایگان از تاریخ . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۹ - ۱۱:۴۷
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک 7 قلم فرنیچر ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه را به شکل سافت کاپی بصورت رایگان از تاریخ . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۹ - ۱۱:۳۳
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 80 متر پل آهنکانکریت گادری بشمول 620 متر سرک اتصالی آن در قریه غوریشتی ولسوالی نادر شاه کوت ولایت خوست

 ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 80 متر پل آهنکانکریت گادری بشمول 620 متر سرک اتصالی آن در قریه غوریشتی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۱۴ - ۱۷:۴۴
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی: اعمار 2.13 کیلومتر  سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از سرک عمومی  شبرغان مزار الی قریه جان دیوالگی و علم خیل، ولسوالی بلخ ولایت بلخ

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 2.13 کیلومتر  سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از سرک عمومی  شبرغان مزار الی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۱۴ - ۱۷:۴۲
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 105 متر پل آهن کانکریت گادری نوک دری درقریه خواجه هجران، ولسوالی جلگه ولایت بغلان

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 105 متر پل آهن کانکریت گادری نوک دری درقریه خواجه هجران، ولسوالی جلگه ولایت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۱۴ - ۱۷:۳۶
Background image

تعدیل پروژه اعمار شبکه آبرسانی در قریه نوآباد گندم قول ولسوالی کشم ولایت بدخشان

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها به علت تغیرات در بل احجام کاری،  زمان  آفرگشایی پروژه فوق الذکر از 15 اسد 1399 به تاریخ 22 اسد 1399 ساعت10:00  قبل از ظهر تمدید گردیده است.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۸:۹
Background image
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۳۱ - ۱۵:۱۸
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 4.15 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمانهای آّبرو آن در قریه تریاک بابا ، ولسوالی دامان ولایت کندهار

 ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 4.15 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمانهای آّبرو آن در قریه تریاک بابا ، ولسوالی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۳۱ - ۱۵:۱۵
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 11.35 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن بشمول 20 متر (10 متر، 10متر) پل آهن کانکریت گادری از ده لالا الی قریه چرخ فلک، ولسوالی خوست ولایت بغلان

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 11.35 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن بشمول 20 متر (10 متر، 10متر) . . .

Pagination