همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۹:۵
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری پرزه جات، بطری،روغنیات، مواد کیمیاوی و فلتر باب برای 31 نوع وسایط مورد ضرورت ریاست اداری، وزارت احیاء و انکشاف دهات

تاریخ صدور: 22 جدی 1399 تهیه و خریداری پرزه جات، بطری،روغنیات، مواد کیمیاوی و فلتر باب برای 31 نوع وسایط مورد ضرورت ریاست اداری، وزارت احیاء و انکشاف دهات کود نمبر: MRRD-17/ADD/MOF/G . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۹:۴۹
Background image

تعدیل شماره ۲: اعمار 5 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن در قریه جات جغرتان، ترک آباد، شغالیان، کبرزان، کتیزان، ولسوالی انجیل ولایت هرات

نام پروژه: اعمار 5 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن در قریه جات جغرتان، ترک آباد، شغالیان، کبرزان، کتیزان، ولسوالی انجیل ولایت هرات شماره داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/WEST/HRT/054 . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۱۰:۲۵
Background image

تعدیل شماره ۲: اعمار 68 متر پل آهن کانکریتی گادری بشمول 0.75 کیلومتر سرک اتصالی آن از چهار باغ الی چاکران، ولسوالی فرخار ولایت تخار

نام پروژه: اعمار اعمار 68 متر پل آهن کانکریتی گادری بشمول 0.75 کیلومتر سرک اتصالی آن از چهار باغ الی چاکران، ولسوالی فرخار ولایت تخار شماره داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/NRHE/TKR/153/C2 . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ - ۹:۱۴
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه اعمار 21.95 کیلومتر سرک جغل فرش و کانکریتی 21 کیلومتر جغل فرش و 0.95 کیلومتر کانکریتی با ساختمان های آبرو آن بشمول یک پایه پل آهنکانکریت گادری به طول 40 متر از پل کرزی الی پل بازار اتفاق ولسوالی یفتل ولایت بدخشان.

عنوان پروژه:  پروژه اعمار 21.95 کیلومتر سرک جغل فرش و کانکریتی 21 کیلومتر جغل فرش و 0.95 کیلومتر کانکریتی با ساختمان های آبرو آن بشمول یک پایه پل آهنکانکریت گادری به طول 40 متر از پل . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ - ۹:۱۱
Background image

دعوت به داوطلبی مجدد: تهیه و تدارک 9 قلم تونر و کارتریج مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستایی

تاریخ صدور: 9 جدی 1399

تهیه و تدارک 9 قلم تونر و کارتریج مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستایی

کود نمبر: MRRD-34/WEE-RDP/WB/G/NCB/KBL/1400  

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۸ - ۹:۴۱
Background image

تعدیل شماره ۱: اعمار اعمار 68 متر پل آهن کانکریتی گادری بشمول 0.75 کیلومتر سرک اتصالی آن از چهار باغ الی چاکران، ولسوالی فرخار ولایت تخار

نام پروژه: اعمار اعمار 68 متر پل آهن کانکریتی گادری بشمول 0.75 کیلومتر سرک اتصالی آن از چهار باغ الی چاکران، ولسوالی فرخار ولایت تخار شماره داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/NRHE/TKR/153/C2 . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳ - ۱۴:۱۰
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار پل آهن کانکریتی بطول 102.3 متر بشمول 100 متر دیوار محافظوی قریه ددوال ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست

تاریخ نشر اعلان:3/10/1399 عنوان پروژه:- اعمار پل آهن کانکریتی بطول 102.3 متر بشمول 100 متر دیوار محافظوی قریه ددوال ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲ - ۱۱:۱۲
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 8.51 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از سرک اسفالت لاش جوین الی قریه سنگ زور ولسوالی مرکز ولایت فراه

نام پروژه: اعمار 8.51 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از سرک اسفالت لاش جوین الی قریه سنگ زور ولسوالی مرکز ولایت فراه نمبر تشخیصیه: NPA/MRRD/99/W-7289/NCB

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲ - ۱۱:۵
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 9.37 کیلومتر سرک اسفالت و ساختمان های آبرو آن از چهار راهی کفایت شهر مزار شریف الی چهار راهی محمد گل خان مهمند، ولسوالی بلخ ولایت بلخ.

نام پروژه: اعمار 9.37 کیلومتر سرک اسفالت و ساختمان های آبرو آن از چهار راهی کفایت شهر مزار شریف الی چهار راهی محمد گل خان مهمند، ولسوالی بلخ ولایت بلخ. نمبر تشخیصیه: NPA/MRRD/99/W-7284 . . .

Pagination