همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ - ۱۵:۱
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 0.877 کیلومتر سرک اسفالت و ساختمانهای آبرو آن بشمول 18.5 متر پلچک باکس مانند از سرک عمومی کابل پروان الی سه راهی هوفیان در شهر چهاریکار ولایت پروان.

تاریخ نشر اعلان: 1/8/1399 عنوان پروژه اعمار 0.877 کیلومتر سرک اسفالت و ساختمانهای آبرو آن بشمول 18.5 متر پلچک باکس مانند از سرک عمومی کابل پروان الی سه راهی هوفیان در شهر چهاریکار ولایت . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۵:۱۳
Background image

تعدیل پروژه‌ی اعمار دیوار استنادی سنگ کاری بطول 880 متر در قریه جعفری ولسوالی مقر ولایت بادغیس

تعدیل شماره (1) نام پروژه: اعمار دیوار استنادی سنگ کاری بطول 880 متر در قریه جعفری ولسوالی مقر ولایت بادغیس شماره داوطلبی: MRRD-162/R.PROGRAM/MOF/W/NCB/BDS/99 تاریخ تعدیل: . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۸:۴۷
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک 6 قلم لوازم تکنالوژی مورد ضرورت زون های برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، وزارت احیاء و انکشاف دهات

تاریخ صدور: 27 میزان 1399 تهیه و تدارک 6 قلم لوازم تکنالوژی مورد ضرورت زون های برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، وزارت احیاء و انکشاف دهات کود نمبر: MRRD-164/WEE-RDP/WB/G/NCB/SEVERALZONE/99 . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۰:۲
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک ادویه جات و لوازم طبی مدیریت کلینیک صحی ریاست اداری وزارت احیا و انکشاف دهات

تاریخ صدور:26 میزان 1399 تهیه و تدارک ادویه جات و لوازم طبی مدیریت کلینیک صحی ریاست اداری وزارت احیا و انکشاف دهات کود نمبر: MRRD-54/ADD-5/MOF-54/KBL/G/NCB/99

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ - ۱۱:۲۷
Background image

اعلان برای داوطلبی: پروژه اعمار9.73 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی با ساختمان های آبرو آن از سرک اسفالت شهر شرنه الی قرا عمران خیل و چهاردهی، ولسوالی مرکز ولایت پکتیکا

عنوان پروژه: پروژه اعمار9.73 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی با ساختمان های آبرو آن از سرک اسفالت شهر شرنه الی قرا عمران خیل و چهاردهی ، ولسوالی مرکز ولایت پکتیکا شماره داو طلبی: MRRD . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ - ۹:۳۴
Background image

دعوت برای داوطلبی: اعمار 6.02 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمانهای آبرو آن در ناحیه دوم مرکز ولایت سر پل

تاریخ نشر اعلان: 23 میزان 1399 عنوان پروژه:- اعمار 6.02 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمانهای آبرو آن در ناحیه دوم مرکز ولایت سر پل

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ - ۸:۴۲
Background image

دعوت برای داوطلبی: اعمار 60 متر پل آهن کانکریت گادری بخشی از بازسازی 8.42 کیلومتر سرک جغل فرش و اعمار ساختمان های آبرو آن در سرینگ، ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان

تاریخ نشر اعلان:22 میزان 1399 عنوان پروژه:- اعمار 60 متر پل آهن کانکریت گادری بخشی از بازسازی 8.42 کیلومتر سرک جغل فرش و اعمار ساختمان های آبرو آن در سرینگ، ولسوالی یفتل پایان ولایت . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۵:۴
Background image

دعوت برای داوطلبی: مطالعات جیو تخنیکی برای اعمار بند 25 متر مرتفع قریه ناریزه ولسوالی تنی ولایت خوست

تاریخ نشر اعلان: 20 میزان 1399 عنوان پروژه:- مطالعات جیو تخنیکی برای اعمار بند 25 متر مرتفع قریه ناریزه ولسوالی تنی ولایت خوست

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ - ۱۵:۱۶
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 3.31 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن بشمول 260 متر کانال در پوهنتون لوگر ولایت لوگر.

نام پروژه: اعمار 3.31 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن بشمول 260 متر کانال در پوهنتون لوگر ولایت لوگر. نمبر تشخیصیه: MRRD/99/W-7150            

Pagination