همه اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۰:۲۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد جغل اندازی سرک بطول 4015 متر با ساختمانهای آبروآن در قریه تاجیکان ولسوالی پل حصار ولایت بغلان به شرکت ساختمانی آرمان شرق

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد جغل اندازی سرک بطول 4015 متر با ساختمانهای آبروآن در قریه . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۰:۲۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد شبکه آبرسانی شهرک اصحاب بابا ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر به شرکت ساختمانی صفت

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد شبکه آبرسانی شهرک اصحاب بابا ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۸:۳۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه تهیه، خریداری و انتقال ( 9,600 ) عدد بکس فلزی برای گروپ های پس انداز مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات به شرکت خدمات لوژستیکی اپیکس

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه، خریداری و انتقال ( 9,600 ) عدد بکس . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۸:۳۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار 20 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 940 متر سرک جغل فرش اتصالی آن در قریه بازی خیل ، ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا به شرکت ساختمانی غضنفری

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 20 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 940 متر سرک . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۱ - ۱۰:۳۱
Background image

نتایج شارت لیست بست مدیر عمومی محاسبه

برای دیدن جزئیات بیشتر به لینک زیر بروید:

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۱ - ۱۰:۲۲
Background image

نتایج شارت لیست بست مدیر عمومی تادیات

برای دیدن جزئیات بیشتر به لینک زیر بروید:

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۱ - ۱۰:۱۸
Background image

نتایج شارت لیست بست مدیر عمومی بودیجه برنامه روستایی

برای دیدن جزئیات بیشتر به لینک زیر بروید:

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۱ - ۱۰:۱۲
Background image

نتایج شارت لیست بست انجنیر حفظ ومراقبت سرک وپل

برای دیدن جزئیات بیشتر به لینک زیر بروید:

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱ - ۹:۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و تدارک 141,000 لیتر تیل دیزل نوع Lo 2-62 و 13,000 لیتر تیل پطرول نوع A-92 در مرکز و ولایات ( بدخشان، بامیان و کندز ) مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به شرکت خدمات لوژستیکی پروان باستان

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک 141,000 لیتر تیل دیزل نوع Lo 2-62 و . . .

Pagination