همه اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۸:۵۵
Background image

 شارت لیست واجدین شرایط برای بست (مفتش تیم اول)

:برای معلومات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۸:۱۸
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد لات سوم: اعمار 4.03 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی بشمول ساختمانهای  آبرو آن در قریه خواجه  سیاران علیا که شامل پروژه اعمار ۱۱.۷ کیلومتر سرک مرکز ولایت پروان به شرکت ساختمانی سلطان بشیر

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد لات سوم: اعمار 4.03 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی بشمول . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۸:۱۵
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد قرارداد اعمار 4.49 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی بشمول ساختمانهای آبرو آن، از شاهراه عمومی کابل پروان الی توپ دره مرکز ولایت پروان به شرکت ساختمانی سلطان بشیر

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 4.49 کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی بشمول ساختمانهای . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۸:۱۳
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد پروژه اعمار 1.84 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبر و آن بشمول 22 متره پل آهن کانکریتی گادری در قریه آلوچه خم ولسوالی سالنگ ولایت پروان به شرکت ساختمانی و سرک سازی فرشاد سیدخیلی

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 1.84 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبر و . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۳:۲۴
Background image

تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار 5.9 کیلو متر سرک کانکریتی با ساختمانهای آبرو آن ، در قریه های بالا ده ، میان ده و بالا ده ولسوالی خوشی ولایت لوگر به شرکت ساختمانی، سرک سازی و تولید مواد ساختمانی بشیر لودین

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 5.9 کیلو متر سرک کانکریتی با ساختمانهای آبرو . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۱:۴۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه، چاپ و انتقال 13 قلم مواد تبلیغاتی مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا وانکشاف دهات به پروژه مطبعه طباعتی پرویز

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه، چاپ و انتقال 13 قلم مواد تبلیغاتی . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۱:۴۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه تهیه و تدارک ادویه جات و لوازم طبی مدیریت کلینیک صحی ریاست اداری وزارت احیا و انکشاف دهات به شرکت نوی سالار سلطان لمیتد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه و تدارک ادویه جات و لوازم طبی مدیریت . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۱:۳۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه، خریداری و انتقال ( 1400 ) پایه سیف ( 100 کیلویی ) مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات به شرکت بشیر شاداب لمیتد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه، خریداری و انتقال ( 1400 ) پایه سیف ( . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۳۰ - ۱۱:۲۰
Background image

اعطا قرارداد پروژه اعمار 30 متر پل آهنکانکریت گادری در قریه آب روغنی قادی، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به شرکت ساختمانی، افغان لکی

اعطا قرارداد پروژه اعمار 30 متر پل آهنکانکریت گادری در قریه آب روغنی قادی، ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به شرکت ساختمانی، افغان لکی به قیمت مجموعی مبلغ 16,168,600(شانزده میلیون و یک صد . . .

Pagination