همه اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۰:۴۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار 100 متر پل با دو خط حرکت نوع آهنکانکریت گادری عزیز خان کح در ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان به شرکت ساختمانی افغان لکی

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور 31- جوزا  1399

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پ . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۰:۴۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 72 متر پل آهنکانکریت گادری بشمول 380 متر سرک اتصالی آن در قریه اسفنج ولسوالی چال ولایت تخار به شرکت  ساختمانی و سرکسازی نظام شمسی

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور 31- ثور  1399

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اع . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۰:۳۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 60 متر پل آهن کانکریت گادری مرکزی در ولسوالی خواجه بهاو الدین ولایت تخار به شرکت های مشترک المنافع ساختماني و مهندسی صباح درخشان و کمپاوند بلدرز انتر نشنل

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور 31- ثور  1399

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اع . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۴ - ۱۹:۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات معه خدمات ضمنی وسایط نقلیه ریاست آبرسانی و حفظ الصحه روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به شرکت تجارتی کارا آمو لمتید

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -  25 ثور 1399

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۱ - ۱۲:۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار 60 متر پل آهن کانکریت گادری آق مسجد در ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب به شرکت ساختمانی افغان لکی

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور - 21 ثور 1398

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۹ - ۰:۲۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 72 متر پل آهنکانکریت گادری خرم آب بشمول 250 متر سرک اسفالت اتصالی آن در امتداد سرک عمومی فرخار ورسج، ولسوالی فرخار ولایت تخار به شرکت ساختمانی آرمان شرق

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور:  7 ثور 1399
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۹ - ۰:۲۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 14 متر پلچک آهن کانکریتی بکس مانند(سه حجره یی 4X4) متر در قریه سبد فروشان، ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب به شرکت ساختمانی و سرکسازی راشد کریم غیاثی

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور:  7 ثور 1399
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۹ - ۰:۲۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 2.02 کیلومتر سرک کانکریتی بشمول 30 متر(15متر،15متر) پل آهن کانکریت گادری در قریه خورستان، ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به شرکت ساختمانی کاپیسا کوهنه ده و شرکت ساختمانی ، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی راشد سلطانی

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور:  7 ثور 1399
 بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۵ - ۱۷:۱۵
Background image

اعطای قرارداد اعمار 10.48 کیلو متر سرک اسفالت و کانکریتی با ساختمان های آبرو آن از مرکز ولسوالی جرم الی قریه سوچ ولایت بدخشان به شرکت های مشترک عذیر مراکش (ساختمانی) و شرکت ساختمانی الفا کابل

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود: وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد، اعمار 10.48 کیلو متر سرک . . .

Pagination