اعمار 20 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 940 متر سرک جغل فرش اتصالی آن در قریه بازی خیل،ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا

content_manager

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی

تاریخ:   16  اسد  1398

عنوان پروژه: اعمار 20 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 940 متر سرک جغل فرش اتصالی آن در قریه بازی خیل،ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا.

شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/STHE/PKY/081/C2/001

ریاست تهیه و تدارکات وزارت ایاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی

اشتراک نموده، آفرهای سر بسته خویش را مطآبق شرایط مندرجه شرطنامه وقانون تدارکات به لسان (دری) که در مقآبل (1000) افغانی  بدست میاورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی روز داوطلبی 06  سنبله 1398 ارایه نمایند.

وصول شرطنامه و تسلیمی آفر ها الی ساعت 10:00 قبل از ظهر بتاریخ  06  سنبله 1398 که  آخرین معیاد  ضرب العجل تسلیمی آفر ها میباشد صورت میگیرد و آفر ها به بتاریخ 06  سنبله 1398 ساعت 00:10   قبل از ظهر باز خواهد شد.

آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر مبلغ  6 صد هزار افغانی   به شکل ضمانت بانکی بوده معیاد اعتبار آن باید 28 روز اضافه از معیاد اعتبار آفر یعنی 118 روز باشد)) شرایط تضمین آفر مطآبق به فورم تضمین آفر بانکی که در قسمت 9 فورم 5 شرطنامه موجود است باشد))

هرگاه داوطلبان به شکل شرکای مشترک Joint Venture)) اشتراک نمایند، تضمین آفر شان باید بنام تمام شرکای مشترک(JV) باشد. هرگاه تضمین آفر بنام یکی از شرکا ارائه گردد عدم موجودیت تضمین بنام شریک دیگر باعث رد آفر میشود

آدرس: وزارت احیأ و انکشاف دهات، ریاست تهیه و تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ، كآبل، افغانستان ،شماره تیلفون +93202520454

  1. شرایط اهلیت شامل

الف:  حد اقل لازم حجم معاملات امور ساختمانی اجرا شده توسط داوطلب در دو سال از  پنج سال اخیر: مبلغ  30 میلیون افغانی می باشد.

ب: حد اقل لازم تجربه منحیث قراردادی اصلی در امورساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در خلال (10) سال اخیر: تطبیق یک قرارداد مشابه که قیمت آن حد اقل (20  میلیون افغانی  ) و یا دو قرارداد مشابه که مجموع قیمت آن حد اقل (28.5    میلیون )   افغانی باشد.  

د: تجهیزات ضروری که توسط داوطلب برنده برای قرارداد تهیه میشوند:

Specification

Element Detail

No

Machinary

S/N

05 CUM

Bucket Capacity

2

Damp truck

1

0.13-0.33 CUM

Bucket  Capacity

1

Excavator

2

7/5 cft-10/7 cft

Drum capacity

1

Concrete Mixer

3

40,60MM POKERS&13 MM *6 METERCV SHAFT

Accessories

1

Concrete Vibrator

4

140 L/ MIN

Pump Capacity

3

Water pump

5

71 Kgs/81 Kgs

Working Weight /Gross Weight

1

Plate Compactor

6

 

 

1

Total Station

7

 

ج: کارمندان کلیدی:

  1. یک نفر مدیر عمومی پروژه دارای درجه تحصیل لسانس سیول/ سرک سازی ، تجربه عمومی 10 سال و تجربه مشابه 7 سال.
  2. یک  نقر انجنیر ساحوی پل و سرک دارای درجه تحصیل لسانس سیول/سرک سازی ،تجربه عمومی 7 سال و تجربه مشابه 5 سال.
  3. یک نفر انجنیر کنترول کیفیت کار دارای درجه تحصیل لسانس سیول/سرک سازی ، تجربه عمومی 7 سال و تجربه مشابه 5 سال.
  4. یک نفر سروی انجنیر دارای درجه تحصیل لسانس جیودیزی/ سیول/ سرک سازی ،تجربه عمومی 7سال و تجربه مشابه 5 سال.

5- دو نفر معاون انجنیر سروی دارای درجه تحصیل لسانس جیودیزی/ سیول/ سرک سازی ، تجربه عمومی 3 سال و مشابه 2 سال .

   ه: حد اقل مبلغ دارای هایی نقدی ویا تسهیلات اعتباری (کریدت) تعهدات قراردادی داوطلب برنده

مبلغ 6 میلیون افغانی میباشد.

هر گاه صورت حسآب بانکی که منحيث سرمايه نقدی شرکت ارايه میشود باید بیلانس کافی را مطآبق شرطنامه داشته باشد. تاريخ صدورصورت حسآب بانکی باید دریکی از روز ها درخلال تاريخ اعلان دعوت به داوطلبی الی تاريخ آفر گشائی باشد.

داوطلبان مکلف اند که فورمه معیاری خط اعتباری (LOC) را با توجه به متحد المال شماره NPA/PPD/No.12/1395 مورخ 6/8/1395 اداره محترم تدارکات ملی و متحد المال شماره148/4249 مورخ 28/7/1395 اداره محترم د افغانستان بانک به این اداره ارایه نمایند در غیر آن ارایه اسناد دیگر منحیث داریی نقدی قآبل قبول نمی باشد. تسهیلات   اعتباری مشروط به هيچ صورت قآبل قبول نیست. 

یک حد ترجیح تدارکات از منآبع داخلی برای شرکت های انفرادی و شرکت های مشترک مطآبق به قانون و طرزالعمل تدارکات قآبل اجراء میباشد.

  1. از داوطلبان دعوت به عمل میآید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ 30 اسد  1398 ساعت 00: 10 قبل از ظهر به آدرس ذیل دایر میگردد شرکت نمایند:

توجه: اتاق جلسات ریاست تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات

شهروکودنمبر: ولایت کآبل

کشور: افغانستان

شماره مبایل/تیلفون : 202520454 (93+)

  1. بازدید از ساحه با هماهنگی دفتر زون ساحوی جنوب شرق برنامه ملی راه سازی روستائی، بعد از جلسه قبل از داوطلبی صورت می گیرد.

نوت: از داوطلبان تقاضا میگردد تا فورمه های تثبیت اهلیت را بطور دقیق خانه پری مهر، امضا و اشکاستیپ نمایند وهمچنان  تمام شرطنامه و اوراق ضمایم آفر خویش را مهر و امضأ نمایند.

 

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۰:۱۶
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 72 مترپل آهنکانکریت گادری خرم آب بشمول 250 متر سرک اسفالت اتصالی آن در امتداد سرک عمومی فرخار ورسج، فرخار ولایت تخار

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 72 مترپل آهنکانکریت گادری خرم آب بشمول 250 متر سرک اسفالت اتصالی آن در امتداد . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۹:۵۹
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات معه خدمات ضمنی وسایط نقلیه ریاست آبرسانی و حفظ الصحه روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه را به شکل سافت کاپی بصورت رایگان از تاریخ . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۹:۵۶
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 60 متر پل کیبلی جلوگیر بشمول 0.425 کیلو متر سرک جغل فرش اتصالی آن در ولسوالی بغلان مرکزی، ولایت بغلان

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 60 متر پل کیبلی جلوگیر بشمول 0.425 کیلو متر سرک جغل فرش اتصالی آن در ولسوالی . . .

Back to tenders