Thu, Mar 26 2020 10:36 AM

Kabul

Background image

آفیسر بخش حقوقی

برنامه ملی آبرسانی و حفظ الصحه روستایی، وزارت احیا و انکشاف دهات دربخش تطبیق پروژه های تهیه آب آشامیدنی وحفظ الصحه که از طریق وزارت محترم مالیه ج. ا.ا. حمایت مالی میشود، غرض تآمین . . .