اعلان کاریابی (بست های 7 و 8)

Ehsan_admin
Tue, Jan 28 2020 2:22 PM

Publish Date

Closing Date

اعلان کاریابی:
بست های 7 و 8
برای معلومات بیشتر به فایل‌های مربوطه در ذیل مراجعه فرمایید:

Documents

شرایط بست ها
لایحه وظایف چای دارباشی
لایحه وظایف خاکروب
لایحه وظایف دریور
لایحه وظایف معتمد جنسی
مکتوب بست های اعلان شده
د کلیو بیارغونې پراختیا وزارت-درخواستی فورم