اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 1.63 کیلومتر سرک کانکریت با ساختمان های آبرو آن در جلغر_ناحیه چهارم چته ، شهر  فیض آباد ولایت بدخشان به شرکت  ساختمانی فجر توحید

Ehsan_admin

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور : 3 میزان  1399

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 1.63 کیلومتر سرک کانکریت با ساختمان های آبرو آن در جلغر_ناحیه چهارم چته ، شهر  فیض آباد ولایت بدخشان  داراي کود نمبر RRD/MOF/NRAP/BKN/BKN/226/C2/001 را به شرکت  ساختمانی فجر توحید دارنده جواز نمبر 0-D-4672  وزارت محترم صنعت و تجارت، به قیمت مجموعی مبلغ  35,324,504.10(سی و پنج میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار و پنج صد و چهار اعشاریه ده) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۶ - ۱۴:۴۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

پروژه اعمار72 متر پل آهنکانکریت گادری در قریه دهن ورخان ولسوالی ناوه میش ولایت هلمند) با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/SOUTH/HLD/017/C2/002

شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۸:۴۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

پروژه اعمار 8.76 کیلو متر سرک کانکریتی بشمول ساختمان های آبرو آن در قریه مهمند ، ولسوالی دامان ولایت کندهار  با کود نمبر : RRD/MOF/NRAP/SOUTH/KDR/047/C2/001

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۲ - ۱۲:۳۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

پروژه اعمار پل موتر رو آهنکانکریتی به طول 39 متر در قریه کره تاز مرکز ولایت کاپیسا با کود MRRD-36/R.PROGRAM-11/MOF-36/KAP/W/NCB/99

بازگشت به اطلاعیه ها