اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 14 متر پلچک آهن کانکریتی بکس مانند(سه حجره یی 4X4) متر در قریه سبد فروشان، ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب به شرکت ساختمانی و سرکسازی راشد کریم غیاثی

Ehsan_admin

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور:  7 ثور 1399
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 14 متر پلچک آهن کانکریتی بکس مانند(سه حجره یی 4X4) متر در قریه سبد فروشان، ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب داراي کود نمبر:  RRD/MOF/NRAP/NHT//FRB/054/C2/001 را به شرکت ساختمانی و سرکسازی راشد کریم غیاثی  دارنده جواز نمبر 54198:  به قیمت مجموعی مبلغ 5,999,080.00 (پنج میلیون و نه صد و نود و  نه هزار و هشتاد) افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

یادداشت: به نسبت محدودیت رفت و آمد (قرنطین) داوطلبان معترض می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ایمیل آدرس های : saboor.rustami@mrrd.gov.af  و naeemullah.nasiri@mrrd.gov.af  rahim.hashimi@mrrd.gov.af,

 کاپی به: Fahim.ahmadi@mrrd.gov.af و awaz.sakha@mrrd.gov.af  نیز ارسال نمایند.

 

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۳ - ۱۷:۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و تدارک 69,200 لیتر تیل دیزل نوع LO2-62 و 43,400 لیتر تیل پطرول نوع A-92 مورد ضرورت ریاست آبرسانی و حفظ الصحه روستایی، برنامه انسجام ساحوی و برنامه انرژی پایدار وزارت احیا و انکشاف دهات به شرکت خدمات لوژستیکی سهراب رسولی

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک 69,200 لیتر تیل دیزل نوع LO2-62 و 43 . . .

شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۱ - ۲۱:۲۷
Background image

نامه فسخ مراحل تدارکاتی پروژه اعمار 105 متر پل آهن کانکریت گادری نوک دری درقریه خواجه هجران، ولسوالی جلگه ولایت بغلان

این نامه به تأسی از ماده بیست و پنجم قانون تدارکات و حکم پنجاه و چهارم طرزالعمل تدارکات صادره و به موجب آن به شما اطلاع داده می شود که مراحل تدارکاتی پروژه اعمار 105 متر پل آهن کانکریت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۱۱:۴۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه، تدادرک و انتقال 10,076 گبیون بکس مربوط ریاست انسجام و پاسخ به حوادث با انتقالات آن به 14 ولایت به شرکت خدمات لوژستیکی پیام کوثر

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -  10 سرطان 1399

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا . . .

بازگشت به اطلاعیه ها