مسوولین مرجع اطلاع‌رسانی وزارت (مرکز)

مسوول عمومی:                      محمد رفیق جنبش

شماره‌های تماس:           ۰۲۰۲۵۲۰۴۲۵ / ۰۷۹۰۵۰۰۴۰۴

ایمیل:                    rafiqjunbish@gmail.com

 

لیمه آفشید، مسوول بخش دری

ایمیل:  afshid.hamidi12@gmail.com

 

مصطفی سالک، مسوول بخش پشتو

شماره تماس:         ۰۷۹۹۳۲۱۶۵۹

ایمیل:  mustafa.salik786@gmail.com