فسخ مراحل تدارکاتی پروژه شبکه آبرسانی شهرک اصحاب بابا ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر

content_manager

نامه فسخ مراحل تدارکاتی

این نامه به تأسی از ماده بیست و پنجم قانون تدارکات و حکم پنجاه و چهارم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن به شما اطلاع داده میشود که مراحل تدارکاتی پروژه شبکه آبرسانی شهرک اصحاب بابا ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر با کود نمبر MRRD-330/WATSIP-206/MOF-227/LGR/98، به دلیل  موجودیت مشکل در اسناد تخنیکی، پروژه فوق الذکر فسخ گردیده است. با ذکر مراتب فوق، از شما تقاضامندیم تا نماینده با صلاحیت خویش را رسماً جهت اخذ تضمین آفر خویش به این اداره معرفی نمایید تا در حصه استرداد آن اجراات مقتضی صورت گرفته بتواند.

در اخیر از اشتراک و سهم گیری شما در این پروسه تدارکاتی تشکر و قدردانی می نماییم، امیدواریم در پروسه های تدارکاتی آینده نیز اشتراک و سهم فعال داشته باشید.

نوت: شرکت های محترم ساختمانی میتوانند اصل مکتوب نامه فسخ مراحل تدارکاتی را یکجا با تضمین آفر خویش از نزد این اداره اخذ نمایند.

 

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۷ - ۱۲:۸
Background image

فسخ مراحل تدارکاتی پروژه شبکه آبرسانی شهرک اصحاب بابا ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر

این نامه به تأسی از ماده بیست و پنجم قانون تدارکات و حکم پنجاه و چهارم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن به شما اطلاع داده میشود که مراحل تدارکاتی پروژه شبکه آبرسانی شهرک اصحاب بابا . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۵:۵۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار شبکه آبرسانی قریه شهیدان ولسوالی مرکز ولایت بامیان به نماینده گی شرکت خوشنام خراسان

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار شبکه آبرسانی قریه شهیدان ولسوالی مرکز ولایت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۹:۴۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و خریداری چهار سیت (Sets Leica Total Station 4) و دو پایه (2Pieces /Leica viva GS14/GPS)  مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات به شرکت خدمات انجنیری تروت لند

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و خریداری چهار سیت (Sets Leica Total Station . . .

بازگشت به اطلاعیه ها