اعلان بست‌های ۳ و۴ خدمات ملکی وزارت احیا و انکشاف دهات

mrrd_admin
شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۱۱:۹

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

وزارت احیا و انکشاف دهات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با هدف سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر ایجاد اداره‌ی سالم، ۲۱ بست سوم و چهارم  خدمات ملکی خویش را به رقابت آزاد گذاشته است. برای معلومات بیشتر روی لینک‌های زیر کلیک کنید: 

لایحه وظایف

آمر اسناد و ارتباط

آمر انسجام و پاسخ به حوادث

آموزگار

عضو مسلکی اجناس و خدمات غیر مشورتی

عضو مسلکی تدارکات خدمات مشورتی 

کارشناس ارتباط و هماهنگی معینیت برنامه ها

کارشناس ارتباط وهماهنگی امور -معینیت مالی واداری 

کارشناس ارتباط وهماهنگی -معینیت تحلیل های اقتصادی

کارشناس امور کوچی ها

کارشناس پلان وسنجش وجوه مالی ولایتی

کارشناس تحلیل دیتابیس

کارشناس تحلیل و هماهنگی پالیسی ها

کارشناس دسترسی به اطلاعات

کارشناس طرح و انکشاف پلان استراتیژیک

مدیرعمومی آرشیف

مدیرعمومی سروی و بررسی به حوادث

مدیرعمومی شبکه و نرم افزار

مدیرعمومی هماهنگی و استقرار مجدد عودت کنندگان

سکرتر اجرایوی

اسناد مربوطه

فورم درخواستی
لیست کامل بست‌ها

Related VacanciesShow all

Back to vacancies