تعدیل روز آفرگشایی

mrrd-admin

د خپریدو نېټه

د پای نېټه

 

 

ریفرینس

 

 

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

                                                 آدرس :  سرک نيله باغ ، دارالامان ، کابل ،افغانستان

شماره تماس: 0202520213

 

1

ارسال به:

 

 

  • تمام داوطلبان

 

2

سوابق عنوان

 

 

 1 :  تعدیل  شماره 1 به شرطنامه صادره مورخ (14 /11/ 1399)

تاریخ تعدیل: 04 حوت 1399

       اسم پروژه:  تدارک قرطاسیه باب مورد ضرورت ریاست های مرکزی وزارت احیا وانکشاف دهات.

با کود نمبر :   MRRD-11/ADD/MOF/G/NCB/KBL/1400

 

 

3

دریافت آفرها

دریافت آفرها ( میعاد تمدید شده )

ماده 27.1 دستور العمل برای داوطلبان

 

پاکت شرطنامه حاوی هشدار اینکه قبل از تاریخ  06 حوت 1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر باز نشود

پاکت شرطنامه حاوی هشدار اینکه قبل از تاریخ  17 حوت 1399 روز یک شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر باز نشود

فورمه اجناس /05

 

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها :  06 حوت 1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر میباشد.

به دلیل تغییرات در مشخصات جدول اقلام و جهت رقابت وسیع  و تهیه آفرها توسط داوطلبان شرطنامه هذا تعدیل گردیده است  داوطلبان مکلف است در جدول قیمت اقلام تعدیل شده نرخ ارایه نمایند در صورتیکه در جدول قیمت قبلی نرخ ارایه نماید آفر شان رد میگردد ،  ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها : 17 حوت 1399 روز یک شنبه ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر میباشد.

 

4

سایر شرایط شرطنامه به حال خود باقی است

 

5

امضاء کننده

 

 

  • نام: محمد فهیم احمدی
  • وظیفه: رییس تدارکات

 

  • امضاء

 

  • تاریخ امضاء: