تعدیل روز آفرگشایی

mrrd-admin

Publish Date

Closing Date

 

 

ریفرینس

 

 

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

                                                 آدرس :  سرک نيله باغ ، دارالامان ، کابل ،افغانستان

شماره تماس: 0202520213

 

1

ارسال به:

 

 

  • تمام داوطلبان

 

2

سوابق عنوان

 

 

 1 :  تعدیل  شماره 1 به شرطنامه صادره مورخ (14 /11/ 1399)

تاریخ تعدیل: 04 حوت 1399

       اسم پروژه:  تدارک قرطاسیه باب مورد ضرورت ریاست های مرکزی وزارت احیا وانکشاف دهات.

با کود نمبر :   MRRD-11/ADD/MOF/G/NCB/KBL/1400

 

 

3

دریافت آفرها

دریافت آفرها ( میعاد تمدید شده )

ماده 27.1 دستور العمل برای داوطلبان

 

پاکت شرطنامه حاوی هشدار اینکه قبل از تاریخ  06 حوت 1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر باز نشود

پاکت شرطنامه حاوی هشدار اینکه قبل از تاریخ  17 حوت 1399 روز یک شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر باز نشود

فورمه اجناس /05

 

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها :  06 حوت 1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر میباشد.

به دلیل تغییرات در مشخصات جدول اقلام و جهت رقابت وسیع  و تهیه آفرها توسط داوطلبان شرطنامه هذا تعدیل گردیده است  داوطلبان مکلف است در جدول قیمت اقلام تعدیل شده نرخ ارایه نمایند در صورتیکه در جدول قیمت قبلی نرخ ارایه نماید آفر شان رد میگردد ،  ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها : 17 حوت 1399 روز یک شنبه ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر میباشد.

 

4

سایر شرایط شرطنامه به حال خود باقی است

 

5

امضاء کننده

 

 

  • نام: محمد فهیم احمدی
  • وظیفه: رییس تدارکات

 

  • امضاء

 

  • تاریخ امضاء:

 

More tenders

Mon, Mar 01 2021 11:56 AM
Background image

Invitation for (RFQ):

 

Publish Date: 28, February, 2021

Islamic Republic of Afghanistan

Procurement Directorate, Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD)

Project ID: P164443

Procuremen . . .

Thu, Feb 18 2021 11:16 AM
Background image

Request for Bids: Procurement of IT Equipment (Laptop and Printer) for MCCG Project

Country: Afghanistan Name of Project: Citizens’ Charter Afghanistan Project Contract Title: Procurement of IT Equipment (Laptop and Printer) for MCCG Project Loan No./Credit No./ Grant . . .

Back to tenders