اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه عمار 3.95 کیلو متر سرک کانکریتی و ساختمانهای آبرو آن از سرک عمومی کابل- لوگر الی مایان (دشت سقاوه) ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل به شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی بشیر لودین

Ehsan_admin

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -24 -سنبله- 1399

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه عمار 3.95 کیلو متر سرک کانکریتی و ساختمانهای آبرو آن از سرک عمومی کابل- لوگر الی مایان (دشت سقاوه) ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل با کود نمبر :RRD/MOF/NRAP/KBL/KBL/141/C2/001 را به شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی بشیر لودین دارای جواز نمبر: D-26629وزارت محترم صنعت و تجارت به قیمت مجموعی مبلغ  38,487,873.4(سی و هشت میلیون و چهار صد و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و هفتاد و سه اعشاریه چهار) افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

 

Latest announcements

Mon, Sep 21 2020 9:01 AM
Background image

Contract of Procurement of IT Equipment for PMO awarded to Khwuzun Logistic Services Company

The Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD) intends to contract the above mentioned project with Khwuzun Logistic Services Company, License # 42869, therefore, all . . .

Back to announcements