داستان یکی از مستفیدین بسته مخصوص انرژی خورشیدی -۲

mrrd_admin
SucessStoryImg2

شرح وضعیت:

قریه نونیاز مربوط ولسوالی چهارآسیاب در 15 کیلومتری شهر کابل قرار دارد. نفوس این قریه  540 نفر میباشد که 50% آنرا خانمها تشکیل میدهد. زنان این قریه اکثرأ در محرومیت های مانند تعلیم ، آموزش ، تفریح و آگاهی عامه قراردارند.

ساجده :خانم بیوه و سرپرست یک فامیل در قریه نونیاز چنین میگوید : من باداشتن 5 طفل یکی ازفقیرترین اهالی این قریه بودم. منبع عواید فامیل ام خیاطی، دست دوزی و لبنیات که از مالداری بدست می آید میباشد. درگذشته نسبت نداشتن یخچال تولیدات حیوانی ما مانند شیر، ماست، چکه و مسکه نسبت گرما خراب میشد. ناگزیربه قیمت پایین میفروختیم که حتی قیمت خوراک مواشی ام را پوره کرده نمیتوانست ضمنأ به علت نداشتن روشنایی خیاطی و دست دوزی کم و وقفه ای داشتم که آن هم مرا دل سرد ساخته بود.

اخیرأ برنامه انرژی پایدار وزارت احیأ و انکشاف دهات ، وبانک انکشاف آسیایی برای ما بسته های خورشیدی با بلند ترین کیفیت توزیع نمود.بسته مخصوص خورشیدی با داشتن ( 2 تخته سولر، بطری، یخچال ، تلویزیون ، بادپکه ، چراغ دستی ) تغییر بزرگ را در زنده گی فامیل ام ایجاد کرده.

غذاها را میتوانیم برای مدت طولانی نگه داشته باشیم، سهولت های کاری و خانوادگی برایم ایجاد شده است. آشپزخانه ما روشن شد به آسانی میتوانیم کارهای آشپزی خود را انجام بدهم حتی که در کیفیت و لذت پخت و پزم تغیر خوب آمد.

اولادهایم از هرنوع معلومات مستفید شدند، آگاهی شان بلند رفت اطفالم محفوظ شد پسر معیوبی که دارم همیشه سبب آزار و اذیت من و اولادهای دیگرم می شد اما حالا که برق داریم او مصروف دیدن برنامه های تلویزیونی شده آزار و اذیتش کم شده. عایدات خانه ام خوب شده نه تنها فامیل من بلکه همه خانواده های قریه نو نیاز خوش هستن. از دولت خاصتاً از برنامه انرژی پایدار وزارت احیا و انکشاف دهات و تمویل کننده پروژه بانک انکشاف آسیایی سپاسگزارم. ایشان توانستند مشکل اساسی ما را درک و رفع ساختند.

امیدوارم که توزیع بسته های پنل های خورشیدی همچو دوام پیدا کند و زندگی سایر مردم دهات کشور ام مانند من راحت تر شود.

sucessstory2Aserd