دعوت به داوطلبی: ‌تهیه و تدارک پرزه جات وسایط همراه با خدمات ضمنی آن، ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

mrrd-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

۳ قوس 1399

تاریخ نشر اعلان:

تهیه و تدارک پرزه جات وسایط همراه با خدمات ضمنی آن، ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

عنوان پروژه:

MRRD-144/WEE-RDP/WB/G/NCB//KBL/99  

کودنمبر پروژه:

تضمین آفر به شکل پول نقد ویا ضمانت بانکی، غیر مشروط و به مبلغ 150,000 (یکصد پنجاه هزار) افغانی می باشد.

در صورتکیه تضمین بانکی باشد، تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی و سکن آن قابل قبول نیست.

تضمین آفر:

 

جلسه قبل از داوطلبی به تاریخ 12 قوس 1399 ساعت 10 قبل از ظهر به آدرس ذیل دایر میگردد.

 اتاق جلسات ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات.

جلسه قبل از داوطلبی:

 

تسلیمی آفر ها الی تاریخ 25 قوس 1399 ساعت 10 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها میباشد صورت می گیرد، درصورتیکه روز آفرگشایی از طرف دولت رخصت اعلان گردد، در اولین روز رسمی بعدی آفرگشایی صورت خواهد گرفت.

آفر های دیر رسیده و انترنتی قابل پذیریش نمی باشد.

ضرب الاجل برای تسلیمی آفر:

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات، ریاست تدارکات دارالامان وات، سرک نیله باغ، کابل، افغانستان. از ساعت 08:30 صبح الی03:30 بعد از ظهر ذریعه فلش دسک Flash Disk بدست آورده میتوانند.

شماره تماس: 0202520213

وصول شرطنامه و  تسلیمی آفر:

 

1. در صورت هرگونه تغییر در محتوای شرطنامه، منجر به رد آفر میگردد.

2. . از تمام داوطلبان تقاضاً میگردد، مطابق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات فورمه های داوطلبی، (فورمه تسلیمی آفر و فورمه معلومات اهلیت داوطلب) همچنان شرطنامه و تمام اوراق ضمایم آفر خویش را بطور دقیق خانه پری و بعد از مهر و امضاء و به منظوری مصونیت و عدم تغیر در مندرجات آنها با دقت چسب شفاف نموده تسلیم نمایند.

3. خانه پوری فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع مندریج شرطنامه مطابق متحد المال شماره NPA/PPD/C25/1399 مورخ 1399/7/6 اداره تدارکات  ملی توسط داوطلبان آن الزامی می باشد.

شرایط تسلیمی آفر:

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲ - ۱۵:۱
Background image

دعوت به داوطلبی: نصب و تطبیق پروژه برق آفتابی سولرپنل فامیلی توزیع خانه به خانه

شورای انکشافی ( قمندان غلام محمد شهید) جهت تدارک (نصب و تطبیق پروژه برق آفتابی (سولرپنل فامیلی توزیع خانه به خانه)) خویش از شرکت های واجد شرایط و علاقه‌مند در خواست مینماید تا جهت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۱:۴۷
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار شبکه آبرسانی برای 15 قریه در ولسوالی سالنگ ولایت پروان

تاریخ نشر اعلان:18 جوزا 1400 عنوان پروژه:- اعمار شبکه آبرسانی برای 15 قریه در ولسوالی سالنگ ولایت پروان

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۱:۴۴
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری پرزه جات، بطری، روغنیات، مواد کیمیاوی و فلتر باب برای 31 نوع وسایط مورد ضرورت ریاست اداری، وزارت احیاء و انکشاف دهات

تاریخ صدور18 جوزا 1400 تهیه و خریداری پرزه جات، بطری، روغنیات، مواد کیمیاوی و فلتر باب برای 31 نوع وسایط مورد ضرورت ریاست اداری، وزارت احیاء و انکشاف دهات کود نمبر: MRRD/1400/G-1165

Back to tenders