دعوت به داوطلبی: اعمار 4.15 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمانهای آّبرو آن در قریه تریاک بابا ، ولسوالی دامان ولایت کندهار

Ehsan_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اعلان دعوت به داوطلبی

تاریخ نشر اعلان: 1 اسد 1399

عنوان پروژه:-  اعمار 4.15 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمانهای آّبرو آن در قریه تریاک بابا ، ولسوالی دامان ولایت کندهار

 ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 4.15 کیلومتر سرک کانکریتی و ساختمانهای آّبرو آن در قریه تریاک بابا ، ولسوالی دامان ولایت کندهارداری کود نمبر، RRD/MOF/NRAP/SOUTH/KDR/049/C2/001 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا به زبان دری بدست آورده، بعد از نشر اعلان الی تاریخ 26 اسد 1399  ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه و تسلیمی آفر ها:

 وزارت احیأ و انکشاف دهات، ریاست تدارکات، دارالامان وات سرک نيله باغ، كآبل، افغانستان، از ساعت 08:00 صبح الی04:00 بعد از ظهر ذریعه فلش دیسک (Flash Disk) بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ  26 اسد 1399  ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد.

آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به شکل ضمانت بانکی، غیر مشروط و به مبلغ (900,000 ) افغانی می باشد.

مدت اعتبار تضمین آفر باید 28 روز بیشتر از مدت اعتبار افر باشد, یعنی مدت 118 روز بعد از تاریخ ضرب الا اجل تسلیمی آفرها قابل اعتبار می باشد.

هرگاه داوطلبان به شکل مشترک (Joint Venture) اشتراک نمایند، تضمین آفر شان باید بنام شرکای مشترک(JV)  باشد. درصورتیکه، تضمین آفر بنام یکی از شرکا ارائه گردد باعث رد آفر میشود.

تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی و سکن آن قابل قبول نیست.

جلسه قبل از داوطلبی: به تاریخ 14 اسد 1399  ساعت 00: 10 قبل از ظهر به آدرس ذیل دایر میگردد:

آدرس:  وزارت احیاء انکشاف دهات، ریاست تدارکات، منزل سوم تالار آفر گشایی،

زمان آفرگشائی:  26 اسد 1399  ساعت 10:00 قبل از ظهر

شماره تماس: 0202520454

بازدید از ساحه با هماهنگی با برنامه ملی راه سازی روستائی ، بعد از جلسه قبل از داوطلبی صورت می گیرد.

یادداشت: شرایط ذیل جدداً در نظر گرفته شوند.

1. در صورت هرگونه تغیر در محتوای شرطنامه، منجر به رد آفر میگردد.

2. از تمام داوطلبان تقاضاً میگردد، مطابق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات فورمه های داوطلبی، (فورمه تسلیمی آفر و فورمه معلومات اهلیت داوطلب) همچنان شرطنامه و تمام اوراق ضمایم آفر خویش را بطور دقیق خانه پری و بعد از مهر و امضاء و به منظوری مصونیت و عدم تغیر در مندرجات آنها با دقت چسب شفاف نموده تسلیم نمایند.

 

 

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۰ - ۱۵:۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی: اعمار 8.76 کیلو متر سرک کانکریتی بشمول ساختمانهای آبرو آن در قریه مهمند ، ولسوالی دامان ولایت کندهار

اعلان دعوت به داوطلبی

تاریخ نشر اعلان: 20 اسد 1399

عنوان پروژه: اعمار 8.76 کیلو متر سرک کانکریتی بشمول ساختمانهای آبرو آن در قریه مهمند ، ولسوالی دامان ولایت کندهار .

ریاست تدارکات . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۰ - ۱۴:۵۳
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی: اعمار 13.59 کیلو متر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن در قریه بابه یادگار ولسوالی دهدادی ولایت بلخ

اعلان دعوت برای داوطلبی

. . .

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت احیاً و انکشاف دهات

تمویل کننده

دولت افغانستان

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۹ - ۱۱:۴۹
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک 14 قلم UPS مورد ضرورت دفتر مرکزی و زون های برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه را به شکل سافت کاپی بصورت رایگان از تاریخ . . .

Back to tenders