درخواست پروپوزل برای مساعدت به ابتدکارات کوچک متشبثین

content_manager

تاریخ نشر

تاریخ ختم

کشور: جمهوری اسلامی افغانستان

اسم نهاد: پروژه رشت معیشت در ساحات مرزی افغان تاجیک)لیتاکا-II(

اسم فعالیت: بسته مساعدت ابتکارات کوچک برای ابتکارات متشبثین

مدت اعلان: 21 روز از نشر اعلان )8/ سپتمبر/201928/ سپتمبر /2019(

معرفی برنامه مساعدت به ابتدکارات کوچک  متشبثین تحت چتر روند تجارتی قریه ما افتخار ما

بسته مساعدت به ابتکارات کوچک  متشبثین یکی از فعالیت های وزارت بازسازی و انکشاف دهات/ برنامه انکشافی سازمان بین المللی، پروژه رشد معیشت در ساحات مرزی افغان – تاجیک میباشد. هدف پروژه لیتاکا -2 ازایجاد این فعالیت ، اشتغال زائی، رشد اقتصاد، کاهش اسیب پذیری و فقر و کاهش اقتصاد غیر قانونی در تمامی ابعاد ان میباشد.

لیتاکا -2 روند اقتصادی قریه ما افتخار ما را منحیث یک ابزار توسعه جامع میداند که در رشد عاید قریه جات از طریق ارزش افزائی به محصولات، ظرفیت سازی منابع بشری، بازاریابی محصولات و دیگر خدمات جهت افزایش ارزش محصول. این روند بار اول توسط کشور چاپان معرفی و در افغانستان تطبیق گردید  .

استراتیژی این پروسه برای بهتر ساختن تولیدات، پروسس و بازاریابی محصولات محلی میباشد تا فرصت های سرمایه گذاری را مهیا سازد .

 • فعالیت های تحت SIF  با هدف ارتقاء و بهبود بهترین روش ها برای توسعه تولید، پروسس، بسته بندی، نام تجاری، بازاریابی ،فروش و اشتغال زائی کوچک در جوامع مجاور، مرتبط با OVOP  باشد.  
 • کمک در ایجاد مراکز تولیدی/ پروسس سنتر ها و شرکت های کوچک برای مردم روستایی و / یا توسعه شرکت های تولیدی کوچک موجود برای ایجاد شغل های جدید دائمی و فصلی؛
 • حمایت از اجرای طرح های اقتصادی محلی با هدف ایجاد شرایط برای افزایش درآمد در ساحات تحت پوشش لیتاکا -2.  
 • معرفی روش های جدید و تکنالوژی جدید در تولید و پروسس محصولات زراعتی و غیر زراعتی؛
 • توسعه یا احیای ظرفیت نهاد های تولیدی موجود؛
 • تبلیغ استفاده موثر از منابع محلی )مواد اولیه برای تولید( و کمک به معرفی وسایل که مناسب به محیط زیست )طبیعی( و محصولات پاک؛
 • تقویه تجارت بین المرزی )ایجاد ارتباط با متشبثین در جمهوری تاجیکستان، رشد زنجیره ارزش زراعتی و غیر زراعتی در مناطق مرزی.(

شرایط پذیرش و تجربه کاری:

 • حداقل 2 سال تجربه عملی در اجرای فعالیت های مشابه در سطح محلی؛
 • کار و فعالیت متقاضی باید 80% تکمیل و عملا جریان داشته باشد. مثلا یک فابریکه تولید روغن کنجد عملا پروسس جریان دارد و نیاز به یک مرکز لابراتوار دارد که هزینه این لابر اتوار مساوی به 20% مجموعه سرمایه گذاری که از طرف سرمایه گذار صورت گرفته میباشد و پروژه لیتکا-II الی ده هزار دالر انرا مساعدت میکند .
 • حداقل 2 سال تجربه درمسائل توسعه محلی، همچنین در ایجاد فرصت های شغلی، ایجاد و اجرای فعالیت های تولیدی، ایجاد و اجرای طرح های صنایع دستی، از جمله فعالیت های بهتر سازی برای رشد و توسعه کسب و کار، و غیره؛
 • این نهاد ها دربر گیرنده اشخاص مختلف اجتماعی همچو شرکت های کوچک، متشبثین، تولید کنندگان/ پروسس کنندگان ،صنعت گران، افراد دارای معلولیت، مرد، زن و گروپ های جوانان.
 • نهادهای دارای توانمندی تخنیکی، تجهیزاتی) کارمندان اداری و وسایل دفتر داری( باشند.
 • تجربه کاری با نهاد های حکومت داری محلی و نماینده های سکتور خصوصی .
 • تجربه و همکاری گسترده با سازمان های بین المللی در زمینه توسعه محلی )توصیه ها باید ارائه گردد(؛

مرحله اول پیشنهاد برای مساعدت

متشبثین کوچک زراعتی و غیر زراعتی، نهاد های بزرگ، متشبثین، گروپ های تولید کننده، دهاقین پیشتاز، هر کس میتواند اشتراک کنند حتا نهاد های اجتماعی، شرکت ها، نهاد های غیر انتفاعی، و محققین که با شرایط فوق مطابقت داشته باشد ، میتواند اشتراک کنند.

مرحله دوم: ارزیابی درخواستی ها

 • متقاضیان درخواست اولیه را به صورت پست الکترونیک یا بشکل حضوری که حداکثر دارای پنج صفحه معلومات میباشد ارائه نمایند که در طرح تجارتی: موقعیت، مفاد تخمین شده و هرگونه معلومات مرتبط را ذکر نمایند. درخواستی های شان میتواند شامل پاور پاینت، ویدیو) از چهار دقیقه بیشتر نباشد( و دارای تصاویر مرتبط به فعالیت های شان باشد.
 • درخواستی ها به زبان انگلیسی و یا هم به زبان های رسمی افغانستان قابل پذیرش است. هدف از ارسال درخواستی ابتدایی اینست که متقاضیان واضح سازند که تجارت شان به چه اندازه با اهداف پروژه لیتاکا تطابق دارد. و باید نشان دهند که چگونه برنامه های آنها با معیارهای تامین مالی پروژه توافق دارند .

مراجع برای تسلیمی درخواستی:

وزارت احیاء و انکشاف دهات، پروژه رشد معیشت در ساحات مرزی افغان تاجیک کابل افغانستان.

                    Abdullah.rahimi@mrrd.gov.af; roshan.safi@mrrd.gov.af

 0782432261, 0782583583

دفتر پروژه رشد معیشت در ساحات مرزی افغان تاجیک شهر تالقان و لایت تخار.

 amin.sayedzada@mrrd.gov.af 0786725825, 0700725825 o

ریاست انکشاف دهات کندز دفتر پروژه رشد معیشت در ساحات مرزی افغان تاجیک شهر کندز.

 sultan.mohammad@mrrd.gov.af 0748809919, 0799414514 o

ریاست انکشاف دهات بدخشان دفتر پروژه رشد معیشت در ساحات مرزی افغان تاجیک شهر فیض آباد ولایت بدخشان.

 qamarudin.yousofi@mrrd.gov.af 0706009998, 0799528008 o

دفتر پروژه رشد معیشت در ساحات مرزی افغان تاجیک ولسوالی خلم ولایت بلخ

 sultan.mohammad@mrrd.gov.af 0748809919, 0799414514, 0707546268 o

ادرس الکترونیکی برای دریافت بسته معلوماتی:

www.mrrd.gov.af

www.ovop.gov.af

اسناد مربوطه

ToR
روش پرداخت
رهنمود متقاضیان
فورم درخواستی
معرفی بسته های کوچک مساعدت برای ابتکارات متشبثین

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۰:۲۵
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری پرزه جات، روغنیات، فلترباب و ترمیمات تایر و بطری مورد ضرورت ریاست اداری، وزارت احیاء و انکشاف دهات

1. بدینوسیله وزارت احیاء و انکشاف دهات از تولید کنندگان و تهیه کنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا آفرهای سر بسته خویش را غرض ترتیب موافقتنامه های چارچوبی جهت تهیه و خریداری پرزه . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۱۰:۲۲
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار دیوار استنادی  سنگ کاری به طول 3088 متر در قریجات لالا خیل و شاکا خیل، ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا

 ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار دیوار استنادی  سنگ کاری به طول 3088 متر در قریجات لالا خیل و شاکا خیل، . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۰:۱۶
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 72 مترپل آهنکانکریت گادری خرم آب بشمول 250 متر سرک اسفالت اتصالی آن در امتداد سرک عمومی فرخار ورسج، فرخار ولایت تخار

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 72 مترپل آهنکانکریت گادری خرم آب بشمول 250 متر سرک اسفالت اتصالی آن در امتداد . . .

Back to tenders