برنامه ملی راه سازی روستایی

mrrd_admin

معرفی برنامهnrapmrrd

برنامه ملي راه سازي روستايي يکي ازبرنامه هاي کليدي و عمده دولت جمهوري اسلامي افغانستان است، که در سال ۲۰۰۲ ميلادي تحت نام  برنامه ملی کاریابی اضطراری (NEEP) ايجاد و به فعاليت آغاز نموده و توسط وزارت هاي احياء و انکشاف دهات و فواید عامه مشترکا“ تطبيق ميگردد. همچنان وزارت محترم ماليه رياست کميته رهبري (Steering Committee) برنامه را به عهده دارد.

وصل نمودن مردم دهات به مراكز خدمات اوليه چون مكاتب، مراكز صحي و بازارها از طريق ايجاد شبکه سرک هاي دهاتي، وصل نمودن فارم های زراعتی و مزارک به مارکیت،  ايجاد فرصت هاي اشتغال براي مردم بي بضاعت در دهات از طريق قرارداد با شرکت های ساختمانی سکتور خصوصي و قرارداد با شورا هاي انکشافي قريه در تمام سطوح، و ارتقا ظرفیت تخنیکی و مدیریتی  سکتور خصوصي از اهداف عمده اين برنامه به شمار ميرود.

بخش اجرائيوي وزارت احياء و انکشاف دهات برنامه ملي راه سازي روستايي افتخار دارد که از بدو تاسيس  (۱۳۸۱) تا به حال در اعمار، بازسازي و پيشرفت کشور جنگ زده سهم فعالانه داشته و نقش مهم و رهبري کننده را در اعمار، بازسازي و حفظ و مراقبت سرکهاي روستايي در کشور بازي ميکند.

برنامه ملی راه سازی روستایی تا اکنون 19 پروژه موفقانه تکمیل نمموده است، که هر پروژه شامل دها پروژه فرعی ساخت و ساز سرک ها و ساختمانهای مسیر سرک های دهاتی بوده و فعالیت های مربوطه در تمام ولایات کشور اجرا گردیده است. اکنون 2 پروژه  تحت این برنامه در حال جریان میباشد ک یکی پروژه دسترسی به روستا های افغانستان(ARAP)) که از طریق بانک جهانی تمویل میگردد و دیگری پروژه هایکه از بودجه اختیاری انکشافی حکومت افغانستان تمویل میگردند.

ستراتیژی برنامه ملی

برنامه ملی راهسازی روستایی یک برنامه بین الوزارتی بوده که در قسمت تطبیق آن وزارت های محترم فواید عامه، انکشاف دهات و وزارت مالیه شامل میباشند. واحد اجرائیوی برنامه در وزارت انکشاف دهات استراتیژهای وزارت انکشاف دهات را در قسمت ساخت و ساز زیربناهای دهاتی خاصتاً در سکتور ترانسپورت دنبال میکند. برنامه فعالیت های خود را در قسمت ساخت و ساز، حفظ و مراقبت و احیای زیربنا های ترانسپورتی مبتی بر سیستم پلانگذاری شبکه سرک های دهاتی عیار ساخته و تمرکز روی تطبیق با کیفیت، شفاف و موثر پروژه های از طریق شرکت های ساختمانی سکتور خصوصی و شورای های انکشافی قریه جات دارد. مواردی چون اشتغال زایی رشد ظرفیت های نهاد های تطبیقی، شرکت های ساختمانی و آگاهی دهی های لازم برای بلندبردن سطح برداشت شورا های از چگونگی تطبیق موثر پروژه ها نیز شامل نکات استراتیژیک برنامه میباشد.

دستآوردها برنامه ملی

 • اعمار و باز سازی  6،300 کیلو متر سرک دهاتی
 • اعمار 193 پایه پل دهاتی طول آنها به  6،200 متر میرسد.
 • اعمار 260،000 متر ساختمان های اساسی سرک ها و پل ها
 • حفظ و مراقبت دوامدار 3،600 کیلو متر سرک دهاتی
 • حفظ و مراقبت مرحله یی  1،500 کیلو متر سرک دهاتی
 • باز نمودن 2،100 کیلو متر سرک دهاتی از اثر سرازیر شدن برفکوچ ها

دست آورد ها در عرصه انکشاف اداره و ایجاد سیستم های کاری

 • ترتيب سيستم طبقه بندي سرکها
 • ترتيب سيستم نامگذاري ونمره بندي سرکها
 • ايجاد سيسم معلومات اداره
 • ايجاد سيستم پلانگذاري سرکها
 • ترتيب راهنماي ديزاين سرکهاي دهاتي
 • ترتيب رهنمود مالي پروژه 
 • ترتيب طرزالعمل مديريت قراردادها وتطبيق پروژه
 • ترتيب چارچوب محيطي زيستي واجتماعي پروژه

قابل تذکر است که برنامه راهسازی روستایی وزارت انکشاف دهات از نظر داشت کدر های متخصص نیز جایگاه خوبی را به خود اختصاص داده است. ظرفیت های بشری برنامه در بخش های سروی تخنیکی، دیزاین انواع پل ها، دیزان انواع سرک ها، داشتن کدری های متخصص در بخش های محیط زیستی و اجتماعی و همچنان داشتن انجنیران فعال در تیم های تطبیقی، نظارتی و کنترول کیفیت دارای ویژه گی های لازم میباشد.

 

ویب‌سایت برنامه