NewsAll news

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ - ۱۰:۴۲
Background image

جریان کار ساخت ۴۷۸ متر سرک کانکریتی به ارزش ۲.۷ میلیون افغانی در جوزجان

کار ساخت ۴۷۸ متر سرک کانکریتی و کانکریت‌ریزی جوی‌های اطراف آن با هزینه‌ی ۲.۷ میلیون افغانی از سوی برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در روستای چرمگرخانه‌ی شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان ۷۰ درصد پیش رفته است.

در جریان تطبیق این پروژه ۳۲۰ روز کاری ایجاد شده و پس از تکمیل شدن آن بخش بزرگی از مشکلات ترانسپورتی مردم محل رفع خواهد شد.

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ - ۱۴:۵۴
Background image

توزیع بسته‌های کمکی برای ۱۵۱ خانواده در بدخشان

برای ۱۵۱ خانواده‌ی نیازمند در روستای نوآباد سخی محمد مرکز ولایت بدخشان به ارزش ۶۰۴ هزار افغانی مواد کمکی زیر چتر برنامه‌ی دسترخوان ملی وزارت احیا و انکشاف دهات توزیع شد.

این کمک‌ها. . .