پروژه های کمپلکس ساختمانی

sangin_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

تاریخ اعلان: 29/3/1398

عنوان پروژه: (پروژه های کمپلکس ساختمانی( مرکز فروشات ، ماشین الات معه نصب و مونتاژ دستگاه های تولیدی، مراکز آموزشی،دوکاکین و رستورانت) در فیض آباد مرکز بدخشان ، شهر تالقان و ولسوالی های دشته قلعه و چاه آب ، ولایت تخار)

شماره دعوت به ارزیابی قبلی اهلیت: MRRD/408/LITACA-11-30/JICA/30/NCB/CC/TKR,BDN/98

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان برای پروژه: (پروژه های کمپلکس ساختمانی( مرکز فروشات ، ماشین الات معه نصب و مونتاژ دستگاه های تولیدی، مراکز آموزشی،دوکاکین و رستورانت) در فیض آباد مرکز بدخشان ، شهر تالقان و ولسوالی های دشته قلعه و چاه آب ، ولایت تخار) اشتراک نموده، اسناد ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان را به زبان دری در مقابل (1000) افغانی از نشانی ذیل بدست آورند:

آدرس: وزارت احیأ و انکشاف دهات، ریاست تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ، كآبل، افغانستان ،شماره تیلفون +93202520454

درخواست دهنده گان، درخواستی های سر بسته خویش را مطآبق شرایط مندرجه اسناد ارزیابی قبلی اهلیت و قانون تدارکات به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند.

وصول اسناد ارزیابی قبلی اهلیت و تسلیمی درخواست ها الی ساعت 10قبل از ظهر بتاریخ 19 سرطان 1398 که  آخرین معیاد  ضرب العجل تسلیمی درخواست ها میباشد صورت میگیرد و درخواست ها بتاریخ 19 سرطان ساعت 10 قبل از ظهر باز خواهد شد.

درخواست های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

شرایط اهلیت درخواست دهنده گان برای ارزیابی قبلی شامل:

الف: حد اقل لازم حجم معاملات اجرا شده دو سال داوطلب درخلال پنج سال اخیر:

مبلغ 86 میلیون افغانی می باشد

ب: حد اقل لازم تجربه منحیث قراردادی اصلی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در خلال (10 ) سال اخیر: یک قرارداد به ارزش 43 میلیون افغانی و یا دو قرار داد به ارزش 61 میلیون افغانی می باشد.  

 ه: حد اقل مبلغ دارای هایی نقدی ویا تسهیلات اعتباری (کریدت) تعهدات قراردادی داوطلب برنده:

مبلغ 12.5 میلیون افغانی می باشد.

*نحوه چگونگی تطبیق پروژه: داوطلب باید چگونگی تطبیق پروژه را طی 4 الی 5 صفحه بصورت واضیح جهت ارزیابی و مرور اداره ضم اسناد خویش نماید.

*نوت: نحوه تطبیق پروژه از طرف داوطلب یکی از معیارات کلیدی برای پروژه هذا میباشد، اداره معیار متذکره را درکنار سایر معیارات در پروسه ارزیابی در نظر میگیرد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۰:۲۴
Background image

اعمار 60 متر پل آهن کانکریت گادری مرکزی در ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 60 متر پل آهن کانکریت گادری مرکزی در ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار داری . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۸ - ۱۱:۱۶
Background image

اعمار 2.37 کیلومتر سرک اسفالت شهری با 29عرض و10 سانتیمتر ضخامت اسفالت بشمول ساختمان های آبرو آن در شهرک صلح ، ناحیه هفدهم ولایت کابل

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت احیا وانکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار 2.37 کیلومتر سرک اسفالت شهری با 29عرض و10 سانتیمتر . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۸ - ۱۱:۱۳
Background image

اعمار پل آهن کانکریتی گادری بطول 54 متر قریه غازی آباد ولسوالی مرکز، ولایت کابل

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار پل آهن کانکریتی گادری بطول 54 متر قریه غازی آباد ولسوالی مرکز، ولایت کابل . . .

Back to tenders