پروژه اعمار14.5 کیلومترسرک اسفالت نهر شاهی( لنگرخانه) باساختمانهای آبرو آن از سرک عمومی مزار شریف-شبرغان  الی قریه باباقچقارولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ

content_manager

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اعلان تدارکات

عنوان پروژه: پروژه اعمار14.5 کیلومترسرک اسفالت نهر شاهی( لنگرخانه) باساختمانهای آبرو آن از سرک عمومی مزار شریف-شبرغان  الی قریه باباقچقارولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ.

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت احیا وانکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار14.5 کیلومترسرک اسفالت نهر شاهی( لنگرخانه) باساختمانهای آبرو آن از سرک عمومی مزار شریف-شبرغان  الی قریه باباقچقارولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ که دارای نمبر تشخیصیه  NPA/MRRD/98/W-2643/NCB می باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی( 27)  روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها ، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، (پشتونستان وات، کابل- افغانستان).

از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت https://ageops.net.   بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ  11 سنبله 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

مبلغ  تضمین آفر مبلغ 4،000،000) افغانی می باشد مدت تضمین آفر باید مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار افر باشد, یعنی مدت 118 روز بعد از تاریخ ضرب الا اجل آفرها قابل اعتبار می باشد.

در صورت که داوطلب شرکت مشترک  JVباشد، تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک  JVباشد.

نوت : تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی وسکن آن قابل قبول نیستزمان آفرگشائی: 11/06 /1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس:  اداره امور ج ا ا، اداره تدارکات ملی، سکرتریت آفر گشایی  اطاق کنفرانس های اداره تدارکات ملی.

نوت: در صورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد وجلسه قبل از داو طلبی بتاریخ 29/5/1398 ساعت 10 بجه قبل از ظهر دایر میگردد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳ - ۱۴:۴۸
Background image

پروژه اعمار 7.95 کیلومترسرک اسفالت باساختمان های آبرو آن از چوک کندز  الی میدان هوایی، مرکز ولایت کندز

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت احیا وانکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار 7.95 کیلومترسرک اسفالت باساختمان های آبرو آن از چوک . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳ - ۱۴:۴۶
Background image

پروژه اعمار140متر تونل آهن کانکریتی بشمول 320 متر رمپ درقریه جرآب

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت احیا وانکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار140متر تونل آهن کانکریتی بشمول 320 متر رمپ درقریه . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۱۱:۲۳
Background image

شبکه آبرسانی شهرک اصحاب بابا ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه شبکه آبرسانی شهرک اصحاب بابا ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر داری کود نمبر، MRRD . . .

Back to tenders