تهیه و تدارک 12 عراده موتر کرایی مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستایی درهفت زون

Ehsan_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی

تاریخ صدور: 9  قوس 1398

تهیه و تدارک 12 عراده موتر کرایی مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستایی درهفت زون

شماره داوطلبی: MRRD-102/WEE-RDP-38/WB-38/NCS/NCB/KBL/99

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه تهیه وتدارک 12 عراده موتر کرایی مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستایی درهفت زون پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه را در بدل 500 افغانی از تاریخ 9 قوس 1398 الی تاریخ 1 جدی 1398 بدست آورده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر روز یک شنبه تاریخ 1 جدی 1398 در مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل ارائه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 224,000 دوصد بیست چهارهزار افغانی میباشد و جلسه آفرگشایی ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر روز یک شنبه مورخ 1 جدی 1398 در اتاق جلسات ریاست تدارکات، منزل سوم، بلاک نمبر 7، وزارت احیا و انکشاف دهات، واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل تدویر می گردد.

یاداشت: در صورت تفاوت بین تاریخ اعلان و شرطنامه، تاریخ شرطنامه مدار اعتبار است، از تمام داوطلبان تقاضا میگردد تا آفر های خویش را بصورت دقیق خانه پری، مهر، امضاء و اسکاشتیپ نمایند.

 

 

 

More tenders

شنبه ۱۳۹۸/۹/۹ - ۱۵:۵
Background image

تهیه و تدارک 12 عراده موتر کرایی مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستایی درهفت زون

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه تهیه وتدارک 12 عراده موتر کرایی مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستایی درهفت زون پروژه . . .

شنبه ۱۳۹۸/۹/۹ - ۱۵:۳
Background image

تهیه و نصب یک پایه سرور { Dell Power Edge R740 with windows Server 2016 Standard ( Original and Licenced) } مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  تهیه، چاپ و انتقال پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه را در بدل 500 افغانی از تاریخ . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۵ - ۸:۵۸
Background image

تعدیل روز آفرگشایی پروژه اعمار  60 متر پل  کیبلی  جلوگیر بشمول 0.425 کیلومتر سرک  جغل فرش اتصالی آن در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها به منظور فراهم نمودن زمینه اشتراک وسیع و رقابت بیشتر داوطلبان  از 03 قوس 1398 به تاریخ 12 قوس 1398 ساعت10:00  قبل از ظهر تمدید گردیده است.

Back to tenders