اعمار 7,45 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن از سرک عمومی احمدشاه بابا مینه الی قریه کاریز بکر، ولسوالی بگرامی ولایت کابل

content_manager

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت احیاء وانکشاف دهات

ریاست تدارکات

تاریخ: 19 جوزا 1398

عنوان پروژه: اعمار 7,45 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن از سرک عمومی احمدشاه بابا مینه الی قریه کاریز بکر، ولسوالی بگرامی ولایت کابل.

 شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/KBL/KBL/135/C2/001

ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی پروژه اعمار 7,45 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن از سرک عمومی احمدشاه بابا مینه الی قریه کاریز بکر، ولسوالی بگرامی ولایت کابل.  اشتراک نموده، آفرهای سر بسته خویش را مطآبق شرایط مندرجه شرطنامه وقانون تدارکات به لسان (دری) که در مقآبل (1000) افغانی  بدست میاورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی روز داوطلبی 12 سرطان 1398 ارایه نمایند.

وصول شرطنامه و تسلیمی آفر ها الی ساعت 10:00 قبل از ظهر بتاریخ 12 سرطان 1398 که آخرین معیاد  ضرب العجل تسلیمی آفر ها میباشد صورت میگیرد و آفر ها به تاریخ 12 سرطان 1398 ساعت 00:10  قبل از ظهر باز خواهد شد.

آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر مبلغ  2,000,000 دو میلیون افغانی به شکل ضمانت بانکی بوده معیاد اعتبار آن باید 28 روز اضافه از معیاد اعتبار آفر یعنی 118 روز باشد)) شرایط تضمین آفر مطآبق به فورم تضمین آفر بانکی که در قسمت 9 فورم 5 شرطنامه موجود است باشد))

هرگاه داوطلبان به شکل شرکای مشترک Joint Venture)) اشتراک نمایند، تضمین آفر شان باید بنام تمام شرکای مشترک(JV) باشد. هرگاه تضمین آفر بنام یکی از شرکا ارائه گردد عدم موجودیت تضمین بنام شریک دیگر باعث رد آفر میشود

آدرس: وزارت احیأ و انکشاف دهات، ریاست تهیه و تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ، كآبل، افغانستان ،شماره تیلفون +93202520454

  1. شرایط اهلیت شامل

الف:  حد اقل لازم حجم معاملات امور ساختمانی اجرا شده توسط داوطلب در دو سال از  پنج سال اخیر: مبلغ 100 میلیون افغانی می باشد.

ب: حد اقل لازم تجربه منحیث قراردادی اصلی در امورساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در خلال (10) سال اخیر: تطبیق یک قرارداد مشابه که قیــمت آن حــد اقل ( 69 میـلیون افــغانی) و یــا دو قــرارداد مــشابه که مجــموع قیمت آن حد اقل ( 98 میلیون ) افغانی باشد.  

د: تجهیزات ضروری که توسط داوطلب برنده برای قرارداد تهیه میشوند:

Capacity

NO

Machinery

S/N

12 cum

10

Damp truck

1

1 cum Bucket capacity

2

Pay loader

2

10 Ton

2

Vibratory roller

3

0.7-1.0 cum Bucket capacity

3

Excavator

4

90 cum/h

2

Grader

5

GRW 18

1

Pneumatic roller

6

6000 Lits

3

Water browser

7

2-4 inch delivery pipe

4

Water pump

8

2 Bag Cement in each batch

2

Concrete Mixer

9

 

1

Concrete vibrator

10

 

ج: کارمندان کلیدی:

افراد کلیدی پروژه

تجربه کاری

تحصیلات

تعداد

موقف

S/NO

تجربه مشابه

تجربه عمومی

رشته

درجه

5

10

سیول / انجنیر

لیسانس

1

مدییر عمومی پروژه

1

3

5

سیول / انجنیر

لیسانس

2

انجنیر ساحوی سرک

2

3

5

سیول / انجنیر

لیسانس

3

انجنیر کنترول کیفیت کار

3

3

5

سیول / انجنیر

لیسانس

3

سروی انجنیر

4

 

9

تعداد مجموعی

 ه: حد اقل مبلغ دارای هایی نقدی ویا تسهیلات اعتباری (کریدت) تعهدات قراردادی داوطلب برنده

مبلغ 19.6 میلیون افغانی میباشد.

هر گاه صورت حسآب بانکی که منحيث سرمايه نقدی شرکت ارايه میشود باید بیلانس کافی را مطآبق شرطنامه داشته باشد. تاريخ صدورصورت حسآب بانکی باید دریکی از روز ها درخلال تاريخ اعلان دعوت به داوطلبی الی تاريخ آفر گشائی باشد.

داوطلبان مکلف اند که فورمه معیاری خط اعتباری (LOC) را با توجه به متحد المال شماره NPA/PPD/No.12/1395 مورخ 6/8/1395 اداره محترم تدارکات ملی و متحد المال شماره148/4249 مورخ 28/7/1395 اداره محترم د افغانستان بانک به این اداره ارایه نمایند در غیر آن ارایه اسناد دیگر منحیث داریی نقدی قآبل قبول نمی باشد. تسهیلات   اعتباری مشروط به هيچ صورت قآبل قبول نیست. 

یک حد ترجیح تدارکات از منآبع داخلی برای شرکت های انفرادی و شرکت های مشترک مطآبق به قانون و طرزالعمل تدارکات قآبل اجراء میباشد.

  1. از داوطلبان دعوت به عمل میآید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ 5 سرطان 1398 ساعت 00: 10 قبل از ظهر به آدرس ذیل دایر میگردد شرکت نمایند:

توجه: اتاق جلسات ریاست تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات

شهروکودنمبر: ولایت کآبل  

کشور: افغانستان

شماره مبایل/تیلفون : 202520454 (93+)

  1. بازدید از ساحه با هماهنگی دفتر برنامه ملی راه سازی روستائی زون کابل، بعداز جلسه قبل از داوطلبی صورت می گیرد.

نوت: از داوطلبان تقاضا میگردد تا فورمه های تثبیت اهلیت را بطور دقیق خانه پری مهر، امضا و اشکاستیپ نمایند وهمچنان  تمام شرطنامه و اوراق ضمایم آفر خویش را مهر و امضأ نمایند.

 

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۸:۵
Background image

تعدیل روز آفرگشایی پروژه اعمار تعمیر اداری در محوطه ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایات کندهار،هرات و خوست

بمنظور سهولت بیشتر  برای داوطلبان و رقابت وسیع  آفرها توسط داوطلبان،  ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها برای هر سه لات فوق الذکر : 18 سرطان  1398  ساعت 10:00 قبل از ظهر میباشد.

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۸:۲
Background image

تهیه و نصب یک پایه سرور (( 2u rack, Dell Power edge R740 with windows server 2016 Standard Licensed  مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  تهیه و نصب پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل (500) افغانی از . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۵:۲۸
Background image

تهیه و خریداری GPS ( 2 Pieces / Leica Viva GS-14 ) مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  تهیه و خریداری پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل (500) افغانی . . .

Back to tenders