اعمار 1.303 کیلو متر سرک کانکریتی بدون سیخ قریه پلچرخی ولسوالی ده سبز ولایت کابل

content_manager

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت احیاء وانکشاف دهات
ریاست تدارکات

تاریخ: 17  سرطان 1398

عنوان پروژه: اعمار 1.303 کیلو متر سرک کانکریتی بدون سیخ قریه پلچرخی ولسوالی ده سبز ولایت کابل

شماره دعوت به داوطلبی: MRRD-477/R.PROGRAM-38/INDIA-7/NCB/KBL/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی: اعمار 1.303 کیلو متر سرک کانکریتی بدون سیخ قریه پلچرخی ولسوالی ده سبز ولایت کابل اشتراک نموده، آفرهای سر بسته خویش را مطآبق شرایط مندرجه شرطنامه وقانون تدارکات به لسان (دری) که در مقآبل (1000) افغانی  بدست میاورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی روز داوطلبی 9 اسد  1398 ارایه نمایند.

وصول شرطنامه و تسلیمی آفر ها الی ساعت 10:00 قبل از ظهر بتاریخ  9 اسد  1398 که  آخرین معیاد  ضرب العجل تسلیمی آفر ها میباشد صورت میگیرد و آفر ها به بتاریخ 9 اسد 1398 ساعت 00:10   قبل از ظهر باز خواهد شد.

آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر مبلغ  320000 افغانی   به شکل ضمانت بانکی بوده معیاد اعتبار آن باید 28 روز اضافه از معیاد اعتبار آفر یعنی 118 روز باشد)) شرایط تضمین آفر مطآبق به فورم تضمین آفر بانکی که در قسمت 9 فورم 5 شرطنامه موجود است باشد))

هرگاه داوطلبان به شکل شرکای مشترک Joint Venture)) اشتراک نمایند، تضمین آفر شان باید بنام تمام شرکای مشترک(JV) باشد. هرگاه تضمین آفر بنام یکی از شرکا ارائه گردد عدم موجودیت تضمین بنام شریک دیگر باعث رد آفر میشود

آدرس: وزارت احیأ و انکشاف دهات، ریاست تهیه و تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ، كآبل، افغانستان ،شماره تیلفون +93202520454

  1. شرایط اهلیت شامل

الف:  حد اقل لازم حجم معاملات امور ساختمانی اجرا شده توسط داوطلب در دو سال از  پنج سال اخیر: مبلغ  17.3 میلیون افغانی می باشد.

ب: حد اقل لازم تجربه منحیث قراردادی اصلی در امورساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در خلال (10) سال اخیر: تطبیق یک قرارداد مشابه که قیمت آن حد اقل (11 میلیون افغانی  ) و یا دو قرارداد مشابه که مجموع قیمت آن حد اقل (15.8 میلیون )   افغانی باشد.  

 

د: تجهیزات ضروری که توسط داوطلب برنده برای قرارداد تهیه میشوند:

دمترک (4) ، اکسکواتور(2)، گریدر (1)، رولر 8 تنه (2)، کرش پلانت جهت تهیه جغل فرکشنی، مکسر کانکریت (3)، تانکر آب (2)، واترپمپ (2)، ویبراتور ساده (2)، Flat Vibrator (2)، وسایل قالبندی مطابق ضرورت، وسایل لابراتوار جهت تست مواد ساختمانی پروژه، (1)

ج: کارمندان کلیدی:

انجنیر QC یکنفر 3 سال تجریه کاری، انجنیرسرک یکنفر 5 سال تجربه کاری، آمر پروژه یکنفر 5 سال تجربه کاری، سرویر  دو نفر 5 سال تجربه کاری، تکنیسن لابراتوار و فورمن یکنفر 3 سال تجربه کاری.

 ه: حد اقل مبلغ دارای هایی نقدی ویا تسهیلات اعتباری (کریدت) تعهدات قراردادی داوطلب برنده

مبلغ  3.3میلیون افغانی میباشد.

هر گاه صورت حسآب بانکی که منحيث سرمايه نقدی شرکت ارايه میشود باید بیلانس کافی را مطآبق شرطنامه داشته باشد. تاريخ صدورصورت حسآب بانکی باید دریکی از روز ها درخلال تاريخ اعلان دعوت به داوطلبی الی تاريخ آفر گشائی باشد.

داوطلبان مکلف اند که فورمه معیاری خط اعتباری (LOC) را با توجه به متحد المال شماره NPA/PPD/No.12/1395 مورخ 6/8/1395 اداره محترم تدارکات ملی و متحد المال شماره148/4249 مورخ 28/7/1395 اداره محترم د افغانستان بانک به این اداره ارایه نمایند در غیر آن ارایه اسناد دیگر منحیث داریی نقدی قآبل قبول نمی باشد. تسهیلات   اعتباری مشروط به هيچ صورت قآبل قبول نیست. 

یک حد ترجیح تدارکات از منآبع داخلی برای شرکت های انفرادی و شرکت های مشترک مطآبق به قانون و طرزالعمل تدارکات قآبل اجراء میباشد.

  1. از داوطلبان دعوت به عمل میآید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ  31 سرطان 1398 ساعت 00: 10 قبل از ظهر به آدرس ذیل دایر میگردد شرکت نمایند:

توجه: اتاق جلسات ریاست تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات

شهروکودنمبر: ولایت کآبل

کشور: افغانستان

شماره مبایل/تیلفون : 202520454 (93+)

  1. بازدید از ساحه با هماهنگی دفتر برنامه های انسجام ساحوی بعد از جلسه قبل از داوطلبی صورت می گیرد.

نوت: از داوطلبان تقاضا میگردد تا فورمه های تثبیت اهلیت را بطور دقیق خانه پری مهر، امضا و اشکاستیپ نمایند وهمچنان  تمام شرطنامه و اوراق ضمایم آفر خویش را مهر و امضأ نمایند.

 

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۰:۲۴
Background image

اعمار 60 متر پل آهن کانکریت گادری مرکزی در ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 60 متر پل آهن کانکریت گادری مرکزی در ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار داری . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۸ - ۱۱:۱۶
Background image

اعمار 2.37 کیلومتر سرک اسفالت شهری با 29عرض و10 سانتیمتر ضخامت اسفالت بشمول ساختمان های آبرو آن در شهرک صلح ، ناحیه هفدهم ولایت کابل

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت احیا وانکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار 2.37 کیلومتر سرک اسفالت شهری با 29عرض و10 سانتیمتر . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۸ - ۱۱:۱۳
Background image

اعمار پل آهن کانکریتی گادری بطول 54 متر قریه غازی آباد ولسوالی مرکز، ولایت کابل

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار پل آهن کانکریتی گادری بطول 54 متر قریه غازی آباد ولسوالی مرکز، ولایت کابل . . .

Back to tenders