اعلان دعوت به ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان

sangin_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

تاریخ اعلان: 22/3/1398

عنوان پروژه: پروژه های کمپلکس ساختمانی( مرکز فروشات ، ماشین الات معه نصب و مونتاژ دستگاه های تولیدی، مراکز اموزشی،دوکاکین و رستورانت) ولسوالی خلم ولایت بلخ و مرکز ولایت کندز)

شماره دعوت به ارزیابی قبلی اهلیت: MRRD/407/LITACA11/29/JICA/29/BLK/KNZ-98

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان برای پروژه: (پروژه های کمپلکس ساختمانی( مرکز فروشات ، ماشین الات معه نصب و مونتاژ دستگاه های تولیدی، مراکز اموزشی،دوکاکین و رستورانت) ولسوالی خلم ولایت بلخ و مرکز ولایت کندز) اشتراک نموده، اسناد ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان را به زبان دری در مقابل (1000) افغانی از نشانی ذیل بدست آورند:

آدرس: وزارت احیأ و انکشاف دهات، ریاست تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ، كآبل، افغانستان ،شماره تیلفون +93202520454

درخواست دهنده گان، درخواستی های سر بسته خویش را مطآبق شرایط مندرجه اسناد ارزیابی قبلی اهلیت و قانون تدارکات به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند.

وصول اسناد ارزیابی قبلی اهلیت و تسلیمی درخواست ها الی ساعت 10قبل از ظهر بتاریخ 12 سرطان 1398 که  آخرین معیاد  ضرب العجل تسلیمی درخواست ها میباشد صورت میگیرد و درخواست ها بتاریخ 12 سرطان ساعت 10 قبل از ظهر باز خواهد شد.

درخواست های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

  1. شرایط اهلیت درخواست دهنده گان برای ارزیابی قبلی شامل:

الف: حد اقل لازم حجم معاملات امور ساختمانی اجرا شده توسط داوطلب در دو سال  از  پنج سال اخیر:

مبلغ 107 افغانی می باشد

ب: حد اقل لازم تجربه منحیث قراردادی اصلی در امورساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در خلال (10 ) سال اخیر: یک قرارداد به ارزش 54 میلیون افغانی و یا دو فرار داد به ارزش 77 میلیون افغانی می باشد.  

 ه: حد اقل مبلغ دارای هایی نقدی ویا تسهیلات اعتباری (کریدت) تعهدات قراردادی داوطلب برنده:

مبلغ 15.5 میلیون افغانی می باشد.

هر گاه صورت حسآب بانکی که منحيث سرمايه نقدی شرکت ارايه میشود باید بیلانس کافی را مطآبق اسناد ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان داشته باشد. تاريخ صدور صورت حسآب بانکی باید دریکی از روز ها درخلال تاريخ اعلان دعوت به ارزیابی قبلی اهلیت الی تاريخ بازگشائی درخواست ها باشد.

قابل ذکر است که صورت حساب بانکی صرف بنام اشخاص (حقوقی یا حکمی) قابل قبول میباشد در صورتیکه صورت حساب بانکی بنام شخص (حقیقی) ارائه گردد درخواست مربوطه مورد ارزیابی قرار نگرفته رد میگردد.

داوطلبان مکلف اند که فورمه معیاری خط اعتباری (LOC) را با توجه به متحد المال شماره NPA/PPD/No.12/1395 مورخ 6/8/1395 اداره محترم تدارکات ملی و متحد المال شماره148/4249 مورخ 28/7/1395 اداره محترم د افغانستان بانک به این اداره ارایه نمایند در غیر آن ارایه اسناد دیگر منحیث داریی نقدی قآبل قبول نمی باشد. تسهیلات اعتباری مشروط به هيچ صورت قآبل قبول نیست. 
د: وسایل و تجهیزات پروژوی :

  • موتر دمترک 2 عراده
  • اسکواتور 2 عراده
  • مکسر کانکریت 4 پایه
  • تانکر اب 2 عراده
  • بالابر 2 پایه
  • وایبرتور 4 عدد
  • واتر پمپ 4 عدد
  • خوازه فلزی و وسایل قالب بندی مطابق نیاز پروژه.

کارمندات کلیدی مورد ضرورت پروژه:

ساختار تیم شامل اسامی و موقف هریک از پرسونل در تیم قرار جدول ذیل ارائه گردد:

موقف

نام

شماره

منیجر پروژه

 

1

انجنیر ساختمان

 

2

انجنیر کنترول کیفیت

 

3

انجنیر سروی

 

4

انجنیر برق

 

5

مسئولیت های وظیفوی کارمندان کلیدی حداقل تحصیلات و تجارب

افراد کلیدی شرکت قراردادی باید معیار های ذیل را دارا باشند؛ سوانح کاری هر یک که نمایانگر حد اقل مقتضیات برای اجرای این پروژه باشد را طی پروپوزل خویش ارائه نمایند:

سابقه تحصیلی: حد اقل دارای درجه تحصیلی حداقل لیسانی  در بخش ساختمانی باشد.

تیم لیدر/مدیر پروژه/ یک تن

مدت تجربه: حد اقل پنج سال ضمنا دارای حد اقل دو سال تجربه در زمینه مدیریت پروژه و یا رهبری تیم در رشته های مشابه باشد.

آشنائی با زبان ها: تسلط کامل بر زبان های پشتو، دری و انگلیسی حتمی است.

 

سابقه تحصیلی: حد اقل دارای درجه تحصیلی لسانس بخش ساختمانی.

انجنیر ساختمانی / یک تن

مدت تجربه: حد اقل پنج سال تجربه درزمینه تطبیق و اعمار ساختمان های مشابه

آشنائی با زبان ها: تسلط کامل بر زبان های پشتو، دری و انگلیسی حتمی است.

 

 

سابقه تحصیلی: حد اقل دارای درجه تحصیلی لسانس بخش ساختمانی.

انجنیر کنترول کیفیت  / یک تن

مدت تجربه: حد اقل پنج سال تجربه درزمینه تطبیق و اعمار ساختمان های مشابه

آشنائی با زبان ها: تسلط کامل بر زبان های پشتو، دری و انگلیسی حتمی است.

 

سابقه تحصیلی: حد اقل دارای درجه تحصیلی لسانس بخش برق .

انجنیر برق  / یک تن

مدت تجربه: حد اقل پنج سال تجربه درزمینه تطبیق و اعمار ساختمان های مشابه

آشنائی با زبان ها: تسلط کامل بر زبان های پشتو، دری و انگلیسی حتمی است.

 

سابقه تحصیلی: حد اقل دارای درجه تحصیلی لسانس بخش سروی.

انجنیر سروی / یک تن

مدت تجربه: حد اقل پنج سال تجربه درزمینه تطبیق و اعمار ساختمان های مشابه

آشنائی با زبان ها: تسلط کامل بر زبان های پشتو، دری و انگلیسی حتمی است.

 

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۱۴ - ۱۷:۴۴
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی: اعمار 2.13 کیلومتر  سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از سرک عمومی  شبرغان مزار الی قریه جان دیوالگی و علم خیل، ولسوالی بلخ ولایت بلخ

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 2.13 کیلومتر  سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از سرک عمومی  شبرغان مزار الی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۱۴ - ۱۷:۴۲
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 105 متر پل آهن کانکریت گادری نوک دری درقریه خواجه هجران، ولسوالی جلگه ولایت بغلان

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 105 متر پل آهن کانکریت گادری نوک دری درقریه خواجه هجران، ولسوالی جلگه ولایت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۱۴ - ۱۷:۳۶
Background image

تعدیل پروژه اعمار شبکه آبرسانی در قریه نوآباد گندم قول ولسوالی کشم ولایت بدخشان

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها به علت تغیرات در بل احجام کاری،  زمان  آفرگشایی پروژه فوق الذکر از 15 اسد 1399 به تاریخ 22 اسد 1399 ساعت10:00  قبل از ظهر تمدید گردیده است.

Back to tenders