اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار 12 کیلومتر سرک به شرکت ساختمانی وسرکسازی مالک هژدر

mrrd_admin
مبلغ مجموعی (افغانی) شرکت برنده نام پروژه کود پروژه
44,264,893.6 شرکت ساختمانی وسرکسازی مالک هژدر  پروژه اعمار 12 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن بشمول دو پایه پل آهنکانکریتی گادری(17 متره و 19 متره) بطول مجموعی 36 متر در دره کشن آباد، ولسوالی بنو ولایت بغلان RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/141/C2/001


تاریخ صدور - 31 ثور 1398
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 12 کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن بشمول دو پایه پل آهنکانکریتی گادری(17 متره و 19 متره) بطول مجموعی 36 متر در دره کشن آباد، ولسوالی بنو ولایت بغلان .با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/141/C2/001 را به شرکت ساختمانی وسرکسازی مالک هژدر  دارای جواز نمبر 26602 D- وزارت محترم تجارت و صنعت به قیمت مجموعی مبلغ 44,264,893.6 ( چهل و چهار میلیون و دو صد و شصت و چهار هزار و هشتصد و نود و سه اعشاریه شش)  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۴:۲۹
Background image

اعلان تعلیق جلسه داوطلبی

30/10/1399

طبق هدایت نمبر 26356 مورخ 14/10/1399 مقام محترم وزارت احیاء و انکشاف دهات، جلسه داوطلبی پروژه های ذیل:

 1-  پروژه اعمار 5 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن در  قریه . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - ۸:۵۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -  21 جدی 1399

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه، تدارک و انتقال . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۳۰ - ۹:۱۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -30 -قوس- 1399

 

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد . . .

بازگشت به اطلاعیه ها