دعوت به داوطلبی

mrrd-admin

د خپریدو نېټه

د پای نېټه

شورای های انکشافی که لیست شان در ضمیمه A  این اعلان موجود است  جهت تدارک (نصب و تطبیق پروژه شبکه  برق آفتابی ((Solar mini-grid system   خویش از شرکت های واجد شرایط و علاقمند در خواست مینماید تا جهت اشتراک در پروسه تدارکاتی و دریافت آفر و شرطنامه به آدرس زیر مراجع نمایند .

آدرس توزیع آفر و شرطنامه:    ( دفترولایتی تخار – و هم چنان میتوانید آفر و شرط نامه را از لینک انترنیتی ذیل دریافت نمایید)  

https://drive.google.com/drive/folders/1yzGys0Wnv6TbwpK3lqiUr6cjePsdy06J?usp=sharing

 

شماره تماس و ایمیل آدرس: --0700297275               takhar-engineer@ccnpp.org   )   

علاقمندان میتوانند آفر های خویش را در فورم های مخصوص که از طرف این شورا ها تهیه گردیده خانه پری و در پاکت های سربسته  بشکل هارد کاپی الی تاریخ هایکه در جدول ضمیمه تذکریافته به آدرس داده شده در فوق  تسلیم نمایند.

محل افرگشایی دفترولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی تخار میباشد .

قابل یادآوریست که به تاریخ و ساعات که در جدول ضمیمه تذکریافته است آفرها در محضر اشتراک کننده گان بازگشاهی میگیردد.

آفرهای ناوقت رسیده از تاریخ و ساعت تعین شده رد و بدون اینکه بازشوند مسترد می گردند.

برای معلومات میتوانید به شماره تیلفون های ذیل به تماس شوید.                         

 

0700297275--0767534411--0708750463

 

بااحترام

شورای های انکشافی شامل لیست ضمیمهA

ضمیمه A

شماره

ولایت

ولسوالی

کودشورا یا پروژه

نام پروژه

تاریخ اعلان

تاریخ آفرگشایی

محل آفرگشایی

1

تخار

دشت قلعه

12-1214-M0032-1b

شبکه برق سولری

10-05-1400

20-05-1400----9:00AM

دفترولایتی تخار

2

تخار

دشت قلعه

12-1214-M0037-1b

شبکه برق سولری

10-05-1400

20-05-1400---11:00AM

دفترولایتی تخار

3

تخار

دشت قلعه

12-1214-M0036-1b`

شبکه برق سولری

10-05-1400

20-05-1400----2:00PM

دفترولایتی تخار

4

تخار

دشت قلعه

12-1214-M0022-1b

شبکه برق سولری

11-0501400

21-05-1400---9:00AM

دفترولایتی تخار

5

تخار

دشت قلعه

12-1214-M0006-1b

شبکه برق سولری

11-05-1400

21-05-1400---10:00AM

دفترولایتی تخار

6

تخار

دشت قلعه

12-1214-M00012-1b

شبکه برق سولری

11-05-1400

21-05-1400---11:00AM

دفترولایتی تخار

 

نورې داوطلبی

یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷ - ۹:۱۹
Background image

د داوطلبۍ خبرتیا

د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت   په پام کې لري چې د جوړ شوي لارښود له مخې د خپلو سولري پروژو لپاره چې د اړوندو ریاستونو  له خوا د تدارکاتو ریاست ته د قرار داد په موخه استول کیږي د . . .

Back to tenders