منوی اطلاعیه

TendersAll tenders

Tue, Mar 23 2021 3:09 PM
Background image

تعدیل شماره ۱: ارزیابی قبلی اهلیت ظرفیت کمپنی ها جهت تهیه سیستم پمپ سولری پروژه های مربوط به برنامه های آبرسانی و آبیاری، انسجام ساحوی و میثاق شهروندی

 

 

ریفرینس

 

 

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

                                                 آدرس :  سرک نيله باغ ، دارالامان ، کابل ،افغانستان

شماره تماس: 0202520213

 

1

ارسال به:

 

 

  • تمام داوطلبان

 

2

. . .
Mon, Mar 01 2021 11:56 AM
Background image

Invitation for (RFQ):

 

Publish Date: 28, February, 2021

Islamic Republic of Afghanistan

Procurement Directorate, Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD)

Project ID: P164443

Procuremen . . .

RecentShow all

Mon, Mar 01 2021 11:56 AM
Background image

Invitation for (RFQ):

 

Publish Date: 28, February, 2021

Islamic Republic of Afghanistan

Procurement Directorate, Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD)

Project ID: P164443

Procuremen . . .

Thu, Feb 18 2021 11:16 AM
Background image

Request for Bids: Procurement of IT Equipment (Laptop and Printer) for MCCG Project

Country: Afghanistan Name of Project: Citizens’ Charter Afghanistan Project Contract Title: Procurement of IT Equipment (Laptop and Printer) for MCCG Project Loan No./Credit No./ Grant . . .

ClosedShow all

Wed, Dec 02 2020 1:15 PM

اعلان داوطلبی:اعمار 16 کیلومتر سرک حغل فرش و ساختمان آن های آبرو آن از پل حصار الی پسکندی، ولسوالی پل حصار ولایت بغلان

    نام پروژه: اعمار 16 کیلومتر سرک حغل فرش و ساختمان آن های آبرو آن از پل حصار الی پسکندی، ولسوالی پل حصار ولایت بغلان

    شماره داوطلبی:  RRD/MOF/NRAP/NRHE/BGN/187/C2/001

 تاریخ . . .