تحویلدار پارک تکنالوژی روستایی

admin_job
Sat, Dec 05 2020 11:35 AM

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

Job Location:

Kabul

City:

قریه تره خیل، ولسوالی ده سبزولایت کابل ( دفتر ساحوی پارک تکنالوژی روستایی افغانستان)

Nationality:

Afghan

Organization:

AIRD/MRRD

Category:

Admin-Clerical

Years of Experience:

سه سال تجربه کاری در بخش تحویلداری

Employment Type:

Full Time

Contract Duration:

12 ماه و نیز قابل تمدید میباشد

Salary:

As per NTA Salary Scale

Gender:

Male/Female

Vacancy Number:

1697/020/HRCSD/AIRD/MRRD

Education:

فارغ صنف دوازده و یا حد اقل سواد ابتدایی خوب (فابلیت تحریر و خواندن) را داشته باشد

No. Of Jobs:

1

Close date:

19, December, 2020

About AIRD/MRRD:

پس زمینه

انستیتوت انکشاف دهات افغانستان در راستای فعالیت های تحقیقی اش پروژه «سروی اتنوبوتانی نباتات طبی و عطری در افغانستان» را طرح کرده و قرار است که آنرا در ۳۴ ولایت افغانستان تطبیق نماید. هدف از این سروی جمع آوری معلومات و ارقام در مورد نباتات طبی و عطری موجود در ولایات مختلف کشور و استفاده های مختلف طبی و غیر طبی آنها از طرف مردم محل میباشد 

شرح وظیفه

حفظ و نگهداری اجناس در تحویلخانه مربوطه و محوطه پارک تکنالوژی روستایی، داشتن معلومات از اجناس داخل تحویلخانه هنگام دخول و خروج اجناس و انجام امور محول شده با کمیت و کیفیت به وقت و زمان معین طبق مقررات وزارت احیاء و انکشاف  دهات افغانستان

تجربه کافی در مورد حفظ ونگهداری تکنالوژی های دهاتی و استفاده موثر از ان 

Job Description:

مسؤلیت های وظیفوی

نگهداری اجناس در تحویلخانه ها و محوطه مربوط پارک تکنالوژی روستایی
تنظیم اجناس داخل تحویلخانه و محوطه طبق طرزالعمل
لست نمودن اجناس درحین دخول و خروج طبق طرزالعمل
چک و کنترول تحویلخانه و ساحه مربوطه به اساس مصؤنیت بهتر آنها
مهرولاک دروازه های تحویل خانها هنگام توزیع و بعد از توزیع در حضورداشت هیئت توزیع

اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت

Job Requirements:

درجه تحصیل

فارغ التحصل صنف 12 یکی از انستیتوت های مسلکی  باشد  و تجربه کافی  در تکنالوژی های دهاتی داشته باشد

فارغ صنف دوازده و یا حد اقل سواد ابتدایی خوب (فابلیت تحریر و خواندن) را داشته باشد

تجربه کاری

سه سال تجربه کاری در بخش تحویلداری ، و تجربه کافی در حفظ و مراقبت تکنالوژی های داهاتی ارجعیت داده میشود

مرجع راپوردهی : آمریت پارک تکنالوژی روستایی

 

Submission Guideline:

Interested applications electronically through vacancies.hrcsd@mrrd.gov.af
While submitting your applications please mention the Title of the position plus Vacancy Number in the subject of the e-mail; please do NOT submit any other supporting documentation or educational certificates with your application. If you are short listed, you will be asked to submit electronic Afghans with the required qualifications and experience should submit their copies of your educational certificates and if you are invited to written test you will be required to present the original certificates. Applications will not be accepted after the closing date of the position. Only short-listed candidates will be contacted for written test Note: In the interests of open and fair competition and a merit based selection process applicants are advised that lobbying for a position , whether by the applicant or by any person acting on his or her behalf, shall result in the immediate disqualification of the candidate from further consideration. Applicants are strongly advised to inform potential supporters of this restriction which shall be strictly enforced.

Please don’t forget to type the Vacancy Announcement Number (1697/020/HRCSD/AIRD/MRRD) in Subject while applying online. Application without vacancy number will not be accepted.

 

Submission Email:

vacancies.hrcsd@mrrd.gov.af

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies