د وزير پېژندنه

 

  د کلیو د بيارغونې او پراختیا وزارت د سرپرست او نوماند وزیر، پوهنمل مجیب الرحمن کریمي ژوند لیک:
 

 د کلیو د بيارغونې او پراختیا وزارت سرپرست او نوماند وزیر، پوهنمل مجیب الرحمن کریمي، د خپل هېواد او ملت یو متخصص، ژمن او خدمت ګزاره کدر دی.
پوهنمل مجیب الرحمن کریمي د دین کریم زوی، په 1356 کال کې په خوست ولایت کې زیږیدلی دی.
د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو وزارت سرپرست، ښوونځی د خوست ولایت په عالي لېسه کې او د لیسانس زده کړه ېې د کابل پوهنتون د کرنې په څانګه کې په 2001 کال کې پایته رسولې ده.
 

 

نور

خبرونه

نور

Programmes

:: د ملي پیوستون پروګرام :: NSP

:: سیمه ییزی ودی او پرمختیا ملی پروګرام :: NABDP

:: کلیو ته د سړک جوړولو ملی پروګرام :: NRAP

:: د څښاک د اوبو د برابرولو، چابیریال روغتیا ساتنې او اوبو لګو ملی پروګرام :: Ru-WatSIP

:: د کلیوالي صنایعو د پراختیا ملي پروګرام :: AREDP
 

دکارموندنې اعلان