اعلان کاریابی بست‌های (مدیر عمومی کلینیک - 1بست) و درایور (3 بست)

Ehsan_admin
Tue, Feb 25 2020 11:05 AM

Publish Date

Closing Date

برای معلومات بیشتر و دریافت فورم درخواستی به لینک های زیر مراجعه کنید:

Documents

شرایط بست ها
لایحه وظایف مدیر عمومی کلینیک
لایحه وظایف سه بست دریوران
فورم درخواستی