دعوت به داوطلبی: تهیه و نصب دو دستگاه تولید برق آفتابی در ولایات کندهار و ننکرهار که هر کدام ظرفیت تولید 12 کیلو وات برق را داشته باشد، مربوط برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات

تاریخ نشر: Jan 05, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 03, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی

 

تاریخ صدور: 15 جدی 1397

تهیه و نصب دو دستگاه تولید برق آفتابی در ولایات کندهار و ننکرهار که هر کدام ظرفیت تولید 12 کیلو وات برق را داشته باشد، مربوط برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات دارای شماره داوطلبی:MRRD-56/WEE-RDP-4/SDF-1/KDR,NGR/98

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  تهیه و نصب پروژه فوق اشتراک نموده و یک نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل (500) افغانی از تاریخ 15 جدی 1397 الی تاریخ 14 دلو 1397 بدست آورده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز یک شنبه تاریخ 14 دلو 1397 در مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل ارائه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 60,000.00 (  شصت هزار افغانی ) میباشد و جلسه آفرگشایی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز یک شنبه مورخ 14 دلو 1397 در  اتاق جلسات ریاست تدارکات، منزل سوم، بلاک نمبر 7، وزارت احیا و انکشاف دها، واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل تدویر می گردد.