داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دعوت به داوطلبی: جغل اندازی سرک بطول 8.902 کیلومتر 12 عدد پلچک و 41 متر دیوار استنادی قریه عرب قشلاق ولسوالی امام صاحب ولایـــت کندز
دعوت به داوطلبی تاریخ: 23/7/1397 عنوان پروژه: جغل اندازی سرک بطول 8.902 کیلومتر 12 عدد پلچک و 41 متر دیوار استنادی قریه عرب قشلاق ولسوالی امام صاحب ولایـــت کندز. شماره دعوت به داوطلبی: MRRD-9/R.PROGRAM-9/INDIA-9/CC/KNZ/97ریاست...
Oct 15, 2018 Nov 07, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار 2.37 کیلو متر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از سرک عمومی کابل ننگرهار الی کامپلکس معیوبین، ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار
دعوت به داوطلبی تاریخ: 21میزان 1397 عنوان پروژه: اعمار 2.37 کیلو متر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از سرک عمومی کابل ننگرهار الی کامپلکس معیوبین، ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار شماره دعوت به داوطلبی:...
Oct 13, 2018 Nov 04, 2018
تعدیل پروژه: تهیه و خریداری 1200 پایه ماشین پشم ریسی سولری ( با مواد لازمه ) مورد ضرورت وزارت احیا و انکشاف دهات
وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ ، كابل، افغانستان 1 ارسال...
Oct 07, 2018 Oct 10, 2018
دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری 63,360 کیلو گرام کاز مایع مورد ضرورت ریاست های مرکزی وزارت احیا و انکشاف دهات
دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 11 میزان 1397 تهیه و خریداری 63,360 کیلو گرام کاز مایع مورد ضرورت ریاست های مرکزی وزارت احیا و انکشاف دهات MRRD-30/OB-10/MOF-4/CO/KBL/97 ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان...
Oct 03, 2018 Oct 24, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار 6.5 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن بشمول 10 متر پل آهنکانکریتی گادری دارای چهار خط حرکت در علی آباد و کمپ سخی، ولسوالی نهر شاهی، ولایت بلخ
دعوت به داوطلبی تاریخ اعلان: 7 میزان 1397 وزارت احیاء و انکشاف دهات نهاد تدارکاتی دولت افغانستان تمویل...
Sep 29, 2018 Nov 10, 2018
دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری 6200 بسته برای تدابیر حفاظت از محیط زیستی و صحی قالین بافان مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف دهات
دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 4 میزان 1397 تهیه و خریداری 6200 بسته برای تدابیر حفاظت از محیط زیستی و صحی قالین بافان مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی وزارت احیا و انکشاف...
Sep 26, 2018 Oct 17, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار 3.34 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن در ناحیه پنجم (افغان کوت) شهر میمنه ولایت فاریاب
دعوت به داوطلبی تاریخ:3 میزان 1397 عنوان پروژه: اعمار 3.34 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن در ناحیه پنجم (افغان کوت) شهر میمنه ولایت فاریاب. شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/NTH/FRB/044/C2/001 ریاست تهیه و...
Sep 25, 2018 Oct 17, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار 120 متر پل باک با دو خط حرکت نوع آهنکانکریتی در ولسوالی باک ولایت خوست
دعوت به داوطلبی تاریخ: 1 میزان 1397 عنوان پروژه: اعمار 120 متر پل باک با دو خط حرکت نوع آهنکانکریتی در ولسوالی باک ولایت خوست شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/STHE/KHT/031/C2/001 ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف...
Sep 23, 2018 Oct 14, 2018
دعوت به داوطلبی: اعمار شبکه آبرسانی شهر قلعه نو ولایت بادغیس
دعوت به داوطلبی وزارت احیاء و انکشاف دهات نهاد تدارکاتی دولت افغانستان تمویل کننده اعمار شبکه...
Sep 17, 2018 Oct 30, 2018
دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری 1200 پایه ماشین پشم ریسی سولری ( با مواد لازمه ) مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی
دعوت به داوطلبی تاریخ صدور: 25 سنبله 1397 تهیه و خریداری 1200 پایه ماشین پشم ریسی سولری ( با مواد لازمه ) مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستائی که دارای مشخصات ذیل می باشد: 1- ماشین پشم ریسی سولری دارای چهار چوکات که از آهن...
Sep 16, 2018 Oct 08, 2018
صفحه 1 از 71