فعاالیت و پلان

آمادگی ها!

1:   ذخایر مواد غیر غذائی در ذخیره گاه های ولایتی:

 • به تعداد 8220 بکس گبیون، 4722   باب خیمه ،   35170تخته کمپل، 23982   عدد بوشکه، 1563  عدد الکین، 225 تخته لحاف،77 ذخیره آب پلاستیکی، 19044  طاقه بوری خالی، 10918  تخته ترپال، 3507 سیت آشپزخانه،  7035 جوره موزه  ،15664  جوره  جراب ،809  تخته سطرنجی ،  28357  ثوب جا کت، 2328  عدد، سطل پلاستیکی، 953 تخته پلاستیک شیت، 575 عدد دبه گاز،5453  کیت صحی ،704  عراده کراچی ،2527   عدد بیل ، 1147   عدد جغل  کش و 9525 آجن کیت  را در دیپو های ولایتی خویش جا بجا نموده که در هماهنگی با کمیته اضطرار ولایتی؛ بعد از سروی توزیع آن برای مصدومین حادثه صورت می گیرد.

نوت: مواد فوق بر علاوه مواد مساعدت شده کشور چین می باشد.

 

 • پلان باز گشائی ساحه 758 کیلو متر سرک های درجه سوم دهاتی از وجود برف در 12 ولایت 52 ولسوالی و  89 نقطه طی زمستان سال 1395 از طریق برنامه محترم ملی راه سازی روستایی.

از جمله 106 قرار داد،به تعداد 78 قرارداد تدارکات شده وتعداد 28 قرارداد تحت پروسه تدارکات قرار دارد.

 • پلان انتقالات یک مقدار مواد غیر غذایی که شامل خیمه ،کمپل، ترپال ، سطل آب ، کیت آشپز خانه وکیت صحت می باشد؛ به 32 ولایت کشور از طریق وسایط باربری وزارت و سکتور خصوصی روی دست میباشد.

از جمله به دو ولایت فاریاب و ننگرهار مطابق پلان مطروحه این ریاست سهمیه شان انتقال شده است.و ولایت های سرپل و جوزجان آماده بارگیری و انتقال می باشد.

 • تقاضای وجوه مالی مبلغ (286618601) افغانی عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جهت احیا و بازسازی پروژه های زیربنایی تخریب شده ناشی از جنگ در هفت ولایت کشور (کندز،هلمند،ارزگان،فراه،فاریاب،غزنی و بغلان).

پلان آینده

 • تقاضای وجوه مالی مبلغ  5000000 (پنج ملیون) افغانی برای انتقال مواد غیر غذائی به ولایات که منظوری آن از مقام کمیسیون دولتی مبارزه با حوادث اخذ و پروسه نرخ گیری آن روی دست است.
 • تقاضای وجوه مالی 61000000 (شصت و یک ملیون) افغانی برای خریداری گبیون جهت تحکیم کاری سواحل دریا ها و سایر مناطق آسیب پذیر ناشی از سیلاب ها.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

گزارش خسارات وارده ناشی از اثر زلزله در ولایات بغلان، پنجشیر، بدخشان، تخار، کابل، نورستان، ننگرهار، لغمان، کنرها، پروان، بلخ،  تخار، کندز وکابل

مقدمه :

وزارت احیاوانکشاف دهات درطی مدت ازوقوع حادثه زلزله که به مقیاس 7.5 درجه ریکتر درمرکزولسوالی جرم بدخشان پیوسته بود وبیشتر از14 ولایات و103 ولسوالی رامتضررساخته بطورفشرده ذیلا" ارایه میدارد که توا م با آن گزارش واجراات درموردبیجاشدگان ولایت کندزمی باشد.

شایان ذکرمیدانیم که گزارش ترتیب شده آتی توسط آمریت پاسخ اضطراری با تماس تیلفونی که با ریاست های احیا وانکشاف دهات ولایات بغلان، پنجشیر، بدخشان، تخار، کابل، نورستان، ننگرهار، لغمان، کنرها، پروان، بلخ، سمنگان، تخار، کندز وکابل صورت گرفت..

 

الف - گزارش واجراات درقبال حادثه المناک زمین لرزه :

تاریخ وقوع حادثه: 4/8/1394

تاریخ اخذ گزارش: 19/8/1394

ولایات متضررشده :

برای معلومات بیشترلینک پائین را کلیک کنید.

گزارش فعالیت های  ریاست مصئونیت  اجتماعی 19-8-1394

 

-----------------------------------------------------

مساعدت

به منظورپاسخ دهی بهتروبه موقع برای  آسیب پذیران ناشی ازحوادث طبیعی وغیرطبیعی درهماهنگی با ادره یونسف به ارزش .

825886  افغانی به تعداد سه قلم جنس .

 1. خیمه 20 باب فی  باب 9475 افغانی
 2. ترپال پلاستیکی  273 دانه فی دانه 603 افغانی
 3. سیت صحت 500 دانه فی دانه 943 افغانی
 4. اداره یونسف بریاست احیآ وانکشاف دهات ولایت خوست مساعدت نموده است .

 

-----------------------------------------------------

 

مساعدت کشورروسیه به آسیب دیده گان

به ارزش بیش بیست ملیون افغانی مساعدت کشورروسیه به آسیب دیده گان سیلاب های اخیردرولایات شمالی توسط سفیر آن کشوربه جناب محترم مهندس ویس احمد برمک معاون کمیته اضطراروزیراحیاوانکشاف دهات تسلیم داده شد .

۱ - خیمه ده نفری  ۳۰ باب

۲ - کمپل   ۱۵۰۰تخته

۳ - ظروف آشپزخانه ۱۲۵۰کیت  درپنج صندوق

۴ - بوره ۱۱۰بوری پنجاه کیلویی

۵ - کنسروگوشت گاو ۳۵۰ کارتن

۶ - کنسروماهی ۳۵۰ کارتن

۷ - کنسروغذایی مقوی اطفال ۳۵۰ کارتن                            

بتعداد هفت قلم جنس متذکره توسط شش تن ازکارمندان ریاست مصئونیت اجتماعی این وزارت به ولایات  تحت پلان  بغلان ، سمنگان ، بلخ ذریعه وسایط  وزارت احیآوانکشاف دهات  به آنولا یات انتقال یافت.

 

-----------------------------------------------------

 

گزارش فشرده ازبرنامه آموزشی حوادث طبیعی ومدیریت حادثه درافغانستان

برای دیدن گزارش لینک پائین را کلیک کنید

 

کار کرد ها:

1: در قسمت کاهش خطرMitigation :

 1. به تعداد 1375 پروژه تحکیم کاری سواحل دریا ها به حجم 482626 متر مکعب با ارسال 240414 هزار بکس گبیون به منظور کاهش خسارات مالی و تلفات جانی ناشی از سیلاب ها و حوادث طبیعی به همکاری مردم در 27 ولایت 196 ولسوالی و1043 قریه در معرض تطبیق قرار داده شده است و1338000 طاقه بوجی پلاستیکی جهت تحکیم کاری سواحل دریا به خصوص تحکیم کاری سواحل دریای آمو در ولایات جوزجان، بلخ، کندز و تخار ارسال گردیده است.

 

 1. تهیه 1.2 ملیون دالر (59 ملیون افغانی) برای تحكیم سواحل دریای آمو در 16 ولسوالی مربوطه ولایات تخار، بلخ، جوزجان و كندز.

 

 1. بازنگهداشتن سرک ها و میدان های هوائی كه مصارف آن بالغ به ۵،۸ میلیون دالر میرسید بخشی از برنامه زمستانی بوده ار جمله این سرک ها, سرك و تونل سالنگ، و یك تعداد سرك های صعب العبور در ولایات بدخشان، نورستان، غور, بامیان, بادغیس و غیره شامل بودند. همچنان, 5 میدان هوائی در 4 ولایت در طول زمستان های 1381 و 1384 بمنظور عملیات بشری و حمل و نقل باز نگهداشته شدند .
 2. در زمستان شدید سال 1385الی 1387 برنامهء پاسخ اضطراری ریاست مصئونیت اجتماعی این وزارت  پروسه پاك سازی سرك های درجه سوم دهاتی را از وجود برف  در 26 ولایت كشور كه جمله 11508 كیلو مترسرک طی 880 قرارداد به قیمت مجموعی 77000000 اجرأ نموده است . که زمینه کاری را برای 391272  هموطن ما ایجاد نموده است .
 3. تهیهء 100 هزار خریطه ریگی به شاروالی كآبل جهت تحكیم كنار های دریای كآبل.
 4. جابجا سازی 815 فامیل بیجا شدهء داخلی در اثنای زمستان شدید سال 1387 در تعمیرات دولتی شهر كابل .
 5. مساعدت 153 ملیون افغانی از طرف جمهوری اسلامی افغانستان به 20 ولایت كشور كه از سیلاب ها آسیب دیده بودند؛ در حدود 80000 هموطن ما از این مساعدت مستفید گردیدند.
 6. بازسازی اضطراری :

ساختمان دیوار استنادی بطول 500 متر ، تهیه، خریداری و انتقال 3720 متر مکعب سنگ ، کندن کاری 5700 متر    مکعب مسیر دریا توسط ماشینری وانتقال 900 مترمکعب سنگ پارچه دریائی ،انتقال 3300 متر مکعب رسوبات سیلابی ،.پرکاری 1320 مترمکعب عقب گبیونها ، انتقال 5,000,000 افغانی به کمیته اضطراری ولایت هرات غرض پاسخ گوئی به حوادث و 5,000,000 افغانی نظربه پیشنهاد ولایت لوگر به کمیته حالات اضطرار آنولا.

      نوت : پروژه های متذکره به قیمت مجموعی مبلغ (7361690) افغانی از بودجه اضطراری وزارت تمویل گردیده است .،

در قسمت توزیع  کمک های بشری

عملیات امداد رسانی طی سال های 1381 الی 1390 .

هزار تخته پلاستیك شیت، ۴۸ هزارپایه بخاری، ۱۸ هزار تن ذغال سنگ و ۱۲ هزار دروازه ، مقدار ۴۵ هزار تن مواد غذایی برای(۱۷ هزار خانواده،  بیجا شده گان داخلی و (۳۳ هزار خانواده عودت كننده و۴۰ هزار خانواده بی سرپناه و آسیب دیده در شهر ها به ارزش 6.7 ملیون دالر.

توزیع 28007 باب خیمه، 63624 كمپل، 72993 کلچه صابون، 215684 سوب البسه،  3098  تخته لحاف،50274 عدد نموده است.بوشکه آب، 2000 عدد الکین، 4400 تخته فرش پلاستیکی، 452 عدد سطل پلاستیکی، 1704 کیت فامیلی، 300 سیت آشپزخانه، 2690 کپسول بالون گاز، 1049 تخته ترپال و 3200 بوجی زغال 50 کیلوئی برای 28007 فامیل آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی وغیرطبیعی در34 ولایت کشور صورت گرفته است .

درنه ولایت در ساحات كه رسیده گی به آن ناممكن بود، 2 هلیكوپتر را تهیه دیده و جهت انتقال مواد ضروری كمكی در طی 200 پرواز به ساحات مذكور به هموطنان مصیبت دیدهء ما كمك های عاجل، را فراهم

پلان آینده .

1:تهیه و خریداری و40000 بکس گبیون غرض جلوگیری ازحوادث بعدی ناشی ازسیلاب های بهاری وانتقال آن به ولایات تحت پوشش .

2:تهیه وخریداری 400000 طاقه بوری خالی پلاستکی غرض پاسخ گوئی عاجل برای جلوگیری ازتخریبات اضطراری وعاجل درهشت ولایت شمال .

3:اعماردیوار های استنادی ومحافظوی بااستفاده ازگبیون جهت کاهش خطرات حوادث .